Επιλέγουμε Ψαρικά Υπεύθυνα!

Πιστοποιητικά MSC/ASC

Είναι εύκολο να αναγνωρίσουμε και να επιλέξουμε ψαρικά υπεύθυνα.  Δες τις Συμβουλές για Καταναλωτές.
Το βιώσιμο ψάρι φέρει την κατάλληλη σήμανση. Στην ελληνική αγορά υπάρχουν προϊόντα με σήμανση π.χ MSC για τα ψάρια ελεύθερης αλιείας και ASC για τα ψάρια εκτροφής.

Όταν επιλέγουμε φρέσκο ψάρι, ελέγχουμε το ελάχιστο μέγεθος ανά εποχή. Δεν καταναλώνουμε γόνο ή ψάρια στην εποχή αναπαραγωγής τους, όπως για παράδειγμα κολιό τον Αύγουστο.

Όταν αγοράζουμε ψάρια από το ιχθυοπωλείο ή το σούπερ μάρκετ, αναζητούμε τη σήμανση MSC για την βιώσιμη αλιεία, το πιστοποιητικό ASC για την υπεύθυνη ιχθυοκαλλιέργεια και ρωτάμε τον ιχθυοπώλη μας. Η πιστοποίηση δίνεται σε αλιευτικούς στόλους που ψαρεύουν με βιώσιμο τρόπο, υπό συνθήκες παρακολούθησης. Έτσι διασφαλίζεται ότι από τους πληθυσμούς ψαριών αλιεύεται μόνο μια ορισμένη ποσότητα, που δεν τους εμποδίζει να ανακάμψουν. Πρακτικά, αν ακολουθείται αυτή η αρχή οι ωκεανοί μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ανεξάντλητος φυσικός πόρος, καθώς συνεχώς αναπαράγονται.

Στο εστιατόριο, ζητάμε πληροφορίες, προτιμούμε ψάρια στο επιτρεπόμενο μέγεθος και δεν παραγγέλνουμε γόνο! Το πρότυπο MSC κατοχυρώνεται επίσης σε εστιατόρια που χρησιμοποιούν βιώσιμα ψαρικά στο μενού τους.
Πώς να αναγνωρίσετε συνιστώμενα προϊόντα τα οποία δεν φέρουν πιστοποίηση.

Για να επιλέξουμε σωστά ψαρικά, χρειαζόμαστε πληροφορίες. Αυτός είναι και ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βελτιώσει την πληροφόρηση σχετικά με τη σήμανση των ψαρικών. Από τα τέλη του 2014 είναι υποχρεωτικό να παρέχονται πληροφορίες για το είδος του ψαριού, την τοποθεσία όπου αλιεύτηκε και την μέθοδο αιχμαλωσίας του, για παράδειγμα το τύπο των διχτυών που χρησιμοποιήθηκαν.

Με αυτές τις πληροφορίες και τις συμβουλές του WWF οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ψαρικά υπεύθυνα.

Προσοχή στο μέγεθος!

Κάτι που θα σας διευκολύνει στην επιλογή βιώσιμων ψαρικών είναι να κοιτάξετε το συνιστώμενο ελάχιστο μέγεθος για κάθε είδος ψαριού.

Το μέγεθος του ψαριού μαρτυρά την ηλικία του και είναι καθοριστικό για την αναγνώριση πολύ νεαρών ψαριών, τα οποία αλιεύθηκαν χωρίς καν να προλάβουν να αναπαραχθούν.

Η αλιεία γόνων είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που οδηγεί στην υπεραλίευση. Δεν αγοράζουμε γόνους ούτε ψάρια στην εποχή αναπαραγωγής τους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ «FISH TIPS»

WWF_fish tips_A4

ΠΗΓΕΣ

[1] https://www.msc.org/business-support/key-facts-about-msc

[2] Fact sheets Aquaculture Stewardship Council (ASC). http://www.asc-aqua.org/upload/150506_Factsheet%20ASC%20press_Final.pdf

[3] Fact sheets Aquaculture Stewardship Council (ASC). http://www.asc-aqua.org/upload/150506_Factsheet%20ASC%20press_Final.pdf