Trajnostni ribiški proizvodi za naravo in ljudi

Projekt, sofinanciran s strani EU, za večjo ekološko, socialno in gospodarsko trajnostno potrošnjo rib in morskih sadežev – za Evropsko leto za razvoj.

Globalna soodvisnost

Netrajnostni ribolov ogroža preživetje milijonov ljudi, predvsem v državah v razvoju.

Trajnostna morska hrana je dobra za…

okolje

habitati in vrste

ljudje

države v razvoju & Evropa

gospodarstvo

delovna mesta in preživetje

enakost spolov

vloga žensk in moških

podnebje

morja in oceani trpijo

CTR

Cilji Trajnostnega Razvoja

ribiške metode

in morski organizmi

slovenski vodnik

za trajnostne proizvode

zadnje novice

skupaj delajo za zavestno uživanje morskih sadežev: