Fish Forward – trajnostne ribe za okolje, ljudi in države v razvoju

Projekt, sofinanciran s strani EU, za večjo ekološko, socialno in gospodarsko trajnostno potrošnjo rib in morskih sadežev – za Evropsko leto za razvoj.

Leta 2015 je WWF v 11 državah članicah Evropske unije začel ambiciozen projekt. Projekt, s katerim bi povečali osveščenost potrošnikov o globalnih ekoloških in socialnih posledicah, ki jih ima njihova potrošnja rib. Konec koncev so naša morja prelovljena.

S 23 %[1] je EU glavna uvoznica rib in morskih sadežev na svetu. Polovica[2] uvoza prihaja iz držav v razvoju. Ribištvo in ribogojstvo imata neposredne učinke na zmanjšanje revščine in varnost preskrbe s hrano za več kot 800 milijonov ljudi.[3]

Kampanja ozaveščanja bo pokazala, kako lahko naša potrošnja rib spremeni svet – kako lahko vsak potrošnik prispeva k bolj odgovornemu svetovnemu gospodarstvu za človeka in naravo s samostojnim in zavestnim nakupom trajnostnih izdelkov.

Stebri projekta:

  • Izboljšanje razumevanja potrošnikov o nujnosti trajnostnega nakupa.
  • Predstavitev življenjskih razmer ribiških skupnosti v državah v razvoju v več študijah primerov.
  • Motivacija in svetovanje za maloprodajni sektor, da v svoji paleti izdelkov ponujajo trajnostne in odgovorne proizvode iz morske hrane.
  • Spodbujanje zakonov in smernic, ki podpirajo pravno, trajnostno in odgovorno proizvodnjo morske hrane.
  • Priprava znanstvenih študij.

Države projekta:

Bolgarija, Nemčija, Francija, Grčija, Italija, Hrvaška, Avstrija, Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija

 

Trajanje projekta:

januar 2015–december 2017

 

Izvajanje projekta:

WWF

Projektno vodenje in koordinacija:

WWF Avstrija

Financiranje:

WWF & sofinanciranje EU

show references for this article

[1] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2014 Edition. Page 1; http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf

[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 3. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[3] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf

WWF Austria

WWF Austria

MedPO Office

WWF Bulgaria

WWF Portugal

WWF Portugal

WWF Germany

WWF Germany

WWF Croatia

WWF Croatia

WWF Slovenia

WWF Slovenia

WWF Greece

WWF Greece

WWF Romania

WWF Romania

WWF Italy

WWF Italy

WWF Spain

WWF Spain

WWF France

WWF France