Fish forward – peşte durabil pentru mediu, oameni şi ţările în curs de dezvoltare

Un proiect cofinanțat de UE având ca scop mai multă durabilitate economică, socială și economică în ceea ce privește consumul de pește și fructe de mare – în vederea Anului European pentru Dezvoltare.

În 2015, WWF a demarat un proiect ambițios în 11 state membre ale Uniunii Europene. Proiectul își propune sensibilizarea consumatorilor asupra consecințelor ecologice și sociale ale consumului lor de pește, la nivel mondial, întrucât, în realitate, mările noastre sunt supraexploatate.

Asigurând 23%[1] din producția de pește din surse proprii, UE este cel mai mare importator de pește și fructe de mare din lume. Jumătate din această cantitate[2] provine din țările în curs de dezvoltare. Pescuitul și piscicultura au efecte directe asupra reducerii sărăciei și siguranței alimentare pentru peste 800 de milioane de oameni. [3]

O campanie de sensibilizare va arăta cum poate să schimbe lumea consumul nostru de pește: cum fiecare consumator poate să contribuie la o economie globală mai responsabilă pentru oameni și natură, cumpărând în mod independent și conștient produse durabile.

Pilonii proiectului

  • Îmbunătățirea gradului de înțelegere, în rândul consumatorilor, a necesității de a cumpăra produse durabile
  • Prezentarea condițiilor de viață ale comunităților pescărești din țările în curs de dezvoltare, în cadrul mai multor studii de caz
  • Motivarea și consilierea sectorului comerțului în direcția introducerii produselor din surse durabile și responsabile în gama de produse marine
  • Promovarea legilor și ghidurilor care susțin producția legală, durabilă și responsabilă de produse marine
  • Întocmirea de studii științifice

Țările implicate în proiect:

Bulgaria, Germania, Franța, Grecia, Italia, Croația, Austria, Portugalia, România, Slovenia, Spania

 

Perioada de derulare a proiectului:

ianuarie 2015 – decembrie 2017

 

Entitatea responsabilă de implementarea proiectului:

WWF

Entitatea responsabilă de managementul şi coordonarea proiectului:

WWF-Austria

Finanțare:

Cofinanţare WWF și UE

Surse:

[1]EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products) (Observatorul pieței europene de produse din pescuit şi acvacultură).The EU Fish Market (Piața peștelui în UE). Ediția 2014. Pagina 1;http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf

[2]Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).The State of World Fisheries and Aquaculture 2014 (Situaţia produselor din pescuit şi acvacultură la nivel mondial, 2014). Roma. Pagina 3.http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[3]HLPE, 2014.Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition.A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security (Produse durabile din pescuit şi acvacultură pentru siguranţă alimentară şi alimentaţie. Un raport întocmit de Grupul de experţi la nivel înalt privind siguranța alimentară şi alimentaţia din cadrul Comitetului pentru siguranţa alimentară mondială), Roma 2014. Pagina 34.http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf

WWF Austria

WWF Austria

MedPO Office

WWF Bulgaria

WWF Portugal

WWF Portugal

WWF Germany

WWF Germany

WWF Croatia

WWF Croatia

WWF Slovenia

WWF Slovenia

WWF Greece

WWF Greece

WWF Romania

WWF Romania

WWF Italy

WWF Italy

WWF Spain

WWF Spain

WWF France

WWF France