ΨΑΡΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Το 2015 το WWF ξεκίνησε μια φιλόδοξη συνεργασία σε 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές για τις παγκόσμιες οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της υπεραλίευσης και της υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών.

• Αυτή τη στιγμή, το 90% των ιχθυαποθεμάτων υπεραλιεύεται ή βρίσκεται στο όριο της υπεραλίευσης.
• Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια επηρεάζουν άμεσα την εξάλειψη της φτώχειας, αλλά και την διατροφική ασφάλεια εκατομμυρίων ανθρώπων.
• Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ψαρικών διεθνώς, με ποσοστό 23% των παγκόσμιων εισαγωγών. Το 50% των εισαγωγών αυτών προέρχεται από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Συμβάλλουμε σε μια πιο δίκαιη παγκόσμια οικονομία, για τους ανθρώπους και τη φύση. Είμαστε όλοι συμμέτοχοι στη λύση!

• Ενημερώνουμε για τα οφέλη της υπεύθυνης κατανάλωσης ψαρικών για την κοινωνία, τη θάλασσα και τον άνθρωπο.
• Προσφέρουμε κίνητρα και λύσεις στον επιχειρηματικό κόσμο ώστε να διατίθενται βιώσιμα ψαρικά στις τοπικές αγορές.
• Προωθούμε νομοθετικές ρυθμίσεις και χαράσσουμε νέες κατευθύνσεις για την ενίσχυση της βιώσιμης αλιείας.
• Τεκμηριώνουμε τις προτάσεις μας με επιστημονικές μελέτες και έρευνες πεδίου.

Μια εκστρατεία συγχρηματοδοτούμενη από την ΕΕ για μεγαλύτερη οικολογική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα στην κατανάλωση ψαρικών – για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης.

Εφαρμογή Προγράμματος: WWF

Χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα: Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Αυστρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία

Διάρκεια Προγράμματος: Ιανουάριος 2015 – Δεκέμβριος 2017

Χρηματοδότηση: WWF / Ε.Ε.

Υπεύθυνη Προγράμματος: Χρίστη Σωτηρίου
c.sotiriou@wwf.gr
Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Φένια Νικολάου
f.nikolaou@wwf.gr
Υπεύθυνος Τύπου: Ιάσονας Κάντας
i.kantas@wwf.gr

ΠΗΓΕΣ

[1] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2014 Edition. Page 1; http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf

[2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 3. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[3] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf

WWF Austria

WWF Austria

MedPO Office

WWF Bulgaria

WWF Portugal

WWF Portugal

WWF Germany

WWF Germany

WWF Croatia

WWF Croatia

WWF Slovenia

WWF Slovenia

WWF Greece

WWF Greece

WWF Romania

WWF Romania

WWF Italy

WWF Italy

WWF Spain

WWF Spain

WWF France

WWF France