ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς επικοινωνίας που στηρίζουν ενεργά το WWF βοηθώντας να διαδοθεί το μήνυμα της εκστρατείας Ψάρι για Πάντα με απώτερο στόχο υγιείς και ζωντανές θάλασσες γεμάτες ψάρια και θαλάσσια ζωή!