«Τίποτα δεν είναι πιο τρομακτικό από την υπεραλίευση»

Η εκστρατεία του WWF στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για την βιώσιμη αλιεία και την υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών.

Η διαφημιστική καμπάνια του WWF για την βιώσιμη αλιεία ενημερώνει για τις επιπτώσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Παράλληλα, αναδεικνύει τις παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις της παραγωγής και κατανάλωσης ψαρικών και ρίχνει φως στις επιπτώσεις της υπεραλίευσης για τους λαούς των αναπτυσσόμενων χωρών.

Οι διαφημίσεις τονίζουν το γεγονός ότι επιλέγοντας βιώσιμα ψαρικά μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Καταναλώνουμε ψαρικά υπεύθυνα για να απολαμβάνουμε υγιείς θάλασσες και ψάρι για πάντα!

Η διαφημιστική καμπάνια αναπτύχθηκε από την εταιρεία J. Walter Thompson. Στο πλαίσιο της εκστρατείας αναπτύχθηκαν επίσης τηλεοπτικά σποτ, έντυπες και ηλεκτρονικές διαφημίσεις με κεντρικό μήνυμα

«Κάνε τη διαφορά, κατανάλωσε ψαρικά υπεύθυνα»