„Няма нищо по-грозно от свръхулова“

Кампанията „Полезната риба“ на WWF насочва вниманието към устойчивото потребление на риба

Провокативната кампания насочва вниманието на потребителите към социалния, екологичния и икономическия ефект на избора на морска храна. Тя подчертава глобалните взаимозависимости на производството и потреблението на риба и рибни продукти и обръща внимание на ефекта от свръхексплоатираните океани върху хората в развиващите се страни. В рекламните материали се подчертава, че изборът на устойчива морска храна наистина е от значение. Препоръките към потребителите поставят акцент върху решенията, взимани от купувачите.

Рекламната кампания бе създадена от Джей Уолтър Томпсън във Виена и Дюселдорф. Международните клипове, рекламните материали за онлайн и печатните медии привличат вниманието на потребителите – „бъди отговорен. Избери полезната риба“.