Защо устойчивата морска храна допринася за равенството между половете?

„Често ни се струва, че мъжете преобладават в риболовната индустрия. А всъщност жените често са гръбнакът ѝ, съставлявайки основната част от работната ръка по снабдителната верига.“

Елисабет Кьорбоу

старши програмен ръководител, WWF Дания

Морската храна е бизнес и за жените  

Силни мъже опъват мрежи и се борят с бурното море: това е стереотипната представа за работата в риболовния сектор. Всъщност тя е вярна само отчасти. Риболовът може да се извършва от мъже, но милиони жени също изкарват прехраната си във фермите за отглеждане на аквакултури (около 20%). [1]

Жените съставляват половината от работната ръка в риболовния сектор и аквакултурите. А в преработвателния сектор до 90% от работниците са жени. [1]

Невидимите жени 

Въпреки че жените играят решаваща роля в сектора, често със заетостта си в етапите след риболова и със задачи, несвързани с риболов в открито море, те сякаш остават невидими. Те преобладават несъразмерно много в нискоквалифицирани, нископлатени и ниско оценявани работни дейности и позиции. [1]

Следователно мъжете и жените нямат равни права, заплати и перспективи в рибната индустрия.

Жени за устойчиво развитие  

Като цяло липсва разбиране и осведоменост относно равенството между половете в сектора на риболова и аквакултурите. Подкрепата на сектора за равни възможности и права, както и за по-ефективното участие на мъже и жени ще бъде ключова за постигането на напредък.

Мъжете преобладават в споразуменията и спогодбите, свързани с риболовната индустрия и често изключват жените от вземането на решения. Жените обаче са доста ангажирани във финансирането на риболовните дейности и в търговията с устойчива морска храна.

3 факта за морската храна и равенството между половете

факт #1

  • 90% 90%
90% от хората заети в сектора за преработка на морска храна са жени. [1]

факт #2

  • 20% 20%
Около 20% от всички риболовци и работници във ферми за аквакултури са жени. [1]

факт #3

  • 50% 50%
Жените съставляват половината от работната ръка в риболовната индустрия като цяло (улов, отглеждане, преработка и свързани услуги), но нямат същите права, заплати и възможности като техните колеги от мъжки пол. [1]

Как можем да помогнем?

„Ако сте собственик на ресторант или търговец, питайте дали при вашите източници на морска храна се прилагат отговорни практики за осигуряване на справедливи работни условия и равни възможности за мъжете и жените.“

Елисабет Кьорбоу

старши програмен ръководител, WWF Дания

[1] Monfort, 2015. The Roel pf Women in the Seafood Industry. GLOBEFISH Research Programme Vol 119, Rome, FAO 67 pp. www.fao.org/3/a-bc014e.pdf