Dlaczego ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów lub hodowli są dobre dla zapewnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn?

Wydaje się, że sektor rybacki jest zdominowany przez mężczyzn. Prawda jest jednak inna: często to właśnie kobiety są podstawą i kluczowymi pracownikami w całym łańcuchu dostaw.

Elisabeth Kiørboe

Starszy kierownik projektu, WWF Dania

Żywność morska jest również biznesem kobiet

Stereotypowy obraz branży rybackiej to silni mężczyźni wyciągający sieci i walczący na wzburzonym morzu. Jednak taki obraz tylko częściowo odzwierciedla rzeczywistość. Zakłada się, że połowy są domeną mężczyzn, jednak miliony kobiet pracuje jako rybaczki oraz przy hodowli ryb (około 20%). [1]

Kobiety stanowią połowę pracowników sektora rybackiego i akwakultury. W przetwórstwie aż 90% pracowników to kobiety. [1]

Niewidzialne kobiety

Kobiety pozostają niewidzialne – mimo istotnego wkładu ich pracy i zaangażowania, często na etapie już po złowieniu ryb, przy zadaniach realizowanych na lądzie. Są one również nadmiernie reprezentowane w grupie pracowników o niskich kwalifikacjach, z niskim wynagrodzeniem, na niedocenianych stanowiskach. [1]

Oznacza to, że kobiety i mężczyźni nie mają takich samych praw, wynagrodzeń ani możliwości w branży żywności pochodzącej z morza.

Kobiety dla zrównoważonego rozwoju

Ogólnie mówiąc, sektor rybacki i hodowli ryb nie jest wyczulony na równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Do osiągnięcia rzeczywistego postępu niezbędne będzie wsparcie całej branży na rzecz równych praw i efektywnego uczestnictwa kobiet i mężczyzn.

Struktury organizacyjne w branży rybackiej są zdominowane przez mężczyzn i często wykluczają kobiety z procesów decyzyjnych. Mimo to, kobiety mocno się angażują w finansowanie działań połowowych i w handel zrównoważoną żywnością morską.

3 fakty na temat żywności pochodzenia morskiego i równouprawnienia kobiet i mężczyzn

fakt nr 1

  • 90% 90%
90% pracowników przetwórstwa żywności pochodzenia morskiego to kobiety. [1]

fakt nr 2

  • 20% 20%
Około 20% wszystkich pracowników sektora połowów i hodowli ryb i owoców morza to kobiety. [1]

fakt nr 2

  • 50% 50%
Kobiety stanowią połowę światowego zatrudnienia w całej branży (połowy, hodowla, przetwórstwo i usługi powiązane), ale nie mają takich samych praw, płac ani możliwości co ich koledzy. [1]

OK, ale co ja mogę zrobić?

Jeśli jesteś właścicielem restauracji lub decydujesz o dostawach żywności pochodzenia morskiego do sklepu, pytaj dostawców o odpowiedzialne praktyki zapewniające uczciwe warunki pracy oraz równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

Elisabeth Kiørboe

Starszy kierownik projektu, WWF Dania

[1] Monfort, 2015. The Roel pf Women in the Seafood Industry. GLOBEFISH Research Programme Vol 119, Rome, FAO 67 pp. www.fao.org/3/a-bc014e.pdf