Projekt Fish Forward 2018-2020

Fish Forward jest ogólnoeuropejskim projektem mającym podnieść świadomość społecznych i ekologicznych konsekwencji konsumpcji ryb

Nasze morza są przełowione. Ryby są istotnym źródłem pożywienia i dochodów dla ponad 800 milionów ludzi [1], głównie w krajach rozwijających się. [2] UE jest największym rynkiem i importerem morskiej żywności na świecie, przy czym większość ryb spożywanych w UE pochodzi z krajów spoza Unii, a nie z europejskich połowów czy hodowli. [3] Dlatego właśnie europejscy konsumenci, firmy i władze mogą wiele zmienić.

Z tego powodu organizacje WWF i EJF połączyły się w działaniach ze swoimi partnerami w Europie i w krajach rozwijających się, aby poprowadzić europejski rynek i światowe rybołówstwo w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju. Odpowiedzialny wybór żywności pochodzenia morskiego w Europie jest siłą napędową ogólnoświatowych zmian.

17 krajów. 17 partnerów. 1 projekt.

Projekt Fish Forward, który jest współfinansowany przez Unię Europejską podnosi świadomość nt. potrzeby spożywania ryb i owoców morza pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Celem Fish Forward jest doprowadzenie do zmiany zachowań konsumenckich i korporacyjnych w Europie poprzez pogłębianie świadomości i wiedzy na temat konsekwencji spożywania żywności pochodzącej z morza, pozyskiwanej od ludzi i z oceanów w rozwijających się krajach, ale również i w Europie.

Przełowienie, nielegalne połowy i zmiana klimatu mają negatywne skutki głównie dla mieszkańców krajów rozwijających się, z których pochodzi większość spożywanych przez nas ryb. Wybór i zakup żywności pochodzącej ze zrównoważonych źródeł przyniesie ogromne korzyści zarówno dla ludzi jak i dla przyrody na całym świecie.

Cele projektu:

Do 2020 roku konsumenci i sektor biznesowy w Europie będą odpowiedzialni za wybór zrównoważonej żywności pochodzącej z morza, wpisując się tym samym w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i w łagodzenie skutków zmian klimatu.

Władze będą promować zrównoważone rybołówstwo w nawiązaniu do łagodzenia zmiany klimatu i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, aby zapewnić lepsze wdrażanie istniejących ram prawnych.

Producenci i władze lokalne w pięciu rozwijających się krajach będą uczestniczyć w procesie angażowania interesariuszy w ocenę zrównoważenia żywności pochodzącej z morza.

Partnerzy projektu:

 

WWF Austria (lead), ANP|WWF, Environmental Justice Foundation, WWF European Policy Office, WWF Mediterranean Program, WWF Adria (Croatia/ Slovenia), WWF Bulgaria, WWF Denmark, WWF Germany, WWF Greece, WWF Italy, WWF Poland, WWF United Kingdom, WWF India, WWF Philippines, WWF South Africa, and WWF Turkey;

Okres realizacji projektu:

2018-2020

Poprzedni projekt:

Fish Forward 1 (2015-2017): Fact sheet Fish Forward 2015-2017 (English)