Dlaczego ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów lub hodowli są dobre dla ludzi?

Żywność pochodzenia morskiego ZAPEWNIA POŻYWIENIE I DOCHÓD CO DZIESIĄTEJ OSOBIE na naszej planecie. Ludzie ci nie mają żadnej przyszłości bez zrównoważonego wykorzystywania cennych zasobów naszych oceanów.

Simone Niedermüller

Ekspert ds. Ochrony Ekosystemów Morskich, WWF Austria

Żywność pochodząca z morza jest cennym pożywieniem

Ryby są cennym źródłem białka. Jedna porcja zapewnia około 50-60% jego dziennego zapotrzebowania dla dorosłego człowieka. W regionach rozwijających się ryby stanowią, a w niektórych przypadkach nawet przekraczają, połowę łącznego spożycia białka.[1]

W 2013 roku ryby stanowiły około 17% białka zwierzęcego oraz 6,7% białka spożywanego na całym świecie. Ryba jest istotnym źródłem pożywienia dla ponad 3,1 miliarda ludzi, zapewniając im 20% spożywanego białka zwierzęcego. [1]

Żywność pochodząca z morza jest tania

Wszędzie, gdzie występują braki żywności wysokobiałkowej, ryby stanowią tanie i łatwo dostępne źródło białka zwierzęcego, zwłaszcza w wielu rozwijających się regionach o niskim poziomie dochodów. [1]

Żywność pochodząca z morza jest źródłem dochodów

Rybołówstwo i szybko rozwijająca się hodowla są źródłem milionów miejsc pracy w całym łańcuchu dostaw. 56,6 mln kobiet i mężczyzn pracuje w podstawowym sektorze połowów i hodowli. Kolejne miliony pracowników znalazły zatrudnienie w sektorze przetwórstwa i handlu żywnością pochodzącą z morza. [3]

Żywność pochodząca z morza jest elementem kultury.

Ryby są stosunkowo tanim źródłem białka w wielu rozwijających się krajach, ale również wybierane są często do spożycia z uwagi na lokalne tradycje. [1]

Rybołówstwo stanowi element definiowania i podtrzymywania kultury, społeczności i sposobu życia. Dla lokalnych przybrzeżnych społeczności tradycje rybackie są ważne zarówno ze względów żywieniowych, jak i utrzymania ich stylu życia. [4]

3 fakty na temat żywności pochodzenia morskiego i ludzi

fakt nr 1

  • 12% 12%
Połowy i hodowla ryb dają utrzymanie dla blisko 12 procent ludności świata. [3]

fakt nr 2

  • 98% 98%
98% rybaków i pracowników akwakultury pochodzi z krajów rozwijających się. [5]

fakt nr 3

Niedobory mikroelementów w diecie dotykają setek milionów ludzi. Na całym świecie ponad 250 milionów dzieci jest zagrożonych niedoborem witaminy A. [6] Podniesienie poziomu spożycia żywności pochodzenia morskiego może poprawić ich stan zdrowia.

OK, ale co ja mogę zrobić?

Ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych połowów lub hodowli zapewniają źródło utrzymania i dobrobyt gospodarczy dla wielu ludzi. Dokonuj zróżnicowanych wyborów i kupuj certyfikowane produkty z ryb i owoców morza!

Simone Niedermüller

Ekspert ds. Ochrony Ekosystemów Morskich, WWF Austria

[1] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 71. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[2] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 70. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[3] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 33. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[4] Cisneros-Montemayor et al. (2016) A Global Estimate of Seafood Consumption by Coastal Indigenous People.
[5] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 33. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[6] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 152. http://www.fao.org/fishery/sofia/en