Τα βιώσιμα ψαρικά στηρίζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες

εξαρτώνται από την αλιεία, την επεξεργασία, την παραγωγή και την πώληση ψαρικών

Ψάρι: σύμβολο ζωής και ανάπτυξης

Δεν υπάρχει τίποτα πιο τρομακτικό από τη φτώχεια

Συνολικά 800 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τη θάλασσα για να επιβιώσουν, ενώ τα ψάρια αποτελούν βασική πηγή τροφής και εισοδήματος για τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες παράγουν τον μεγαλύτερο όγκο αλιευμάτων και απασχολούν περίπου το 97% των εργαζομένων στον τομέα της αλιείας παγκοσμίως.

Από αυτούς, το 90%, είναι ψαράδες μικρής κλίμακας, που δεν εργάζονται για μεγάλους αλιευτικούς στόλους. Ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ψαρικών στον κόσμο η ΕΕ φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη αλιεία. Πάνω από το 50% των εισαγωγών της προέρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες. Η υπεραλίευση δεν απειλεί μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά και την ευημερία μας. Ευτυχώς ωστόσο, εκτός από ευθύνη έχουμε και μεγάλη δύναμη αφού μπορούμε να απαιτήσουμε, μέσω της υπεύθυνης κατανάλωσης, βιώσιμες πρακτικές αλιείας.

Είμαστε όλοι συμμέτοχοι στην προστασία της θάλασσας και την αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχειας. Δες τις Ψαροσυμβουλές.

ΠΗΓΕΣ

[1] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf [2] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 5; http://www.fao.org/fishery/sofia/en [3] The World Bank. Hidden Harvest: The Global Contribution of Capture Fisheries. Washington. Page XI; https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/11873/664690ESW0P1210120HiddenHarvest0web.pdf?sequence=1 [4] The World Bank. Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture. Washington. Page xiv; http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf [5] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2014 Edition. Page 1; http://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf [6] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). www.fao.org/news/story/en/item/214442/icode