Βιώσιμη είναι η αλιεία του αύριο

Η αλιεία του αύριο

Αναμένεται ότι σε μόλις 30 χρόνια ο παγκόσμιος πληθυσμός θα ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια και η εξασφάλιση τροφής θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Σύμφωνα με έρευνες, η κατά κεφαλήν κατανάλωση ψαρικών στην Υποσαχάρια Αφρική θα μειωθεί αφενός εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού και αφετέρου λόγω της υπεραλίευσης . Καθώς αυτό θα συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν λιγότερα ψάρια για να μοιραστούν, κατι που προκαλεί μεγάλο προβληματισμό αφού τα ψάρια θα μπορούσαν να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες της αυξανόμενης μέσης τάξης αλλά και να εξασφαλίσουν επάρκεια τροφής στους ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.

Από την άλλη πλευρά, η υδατοκαλλιέργεια και τα έσοδά που προκύπτουν από αυτή έχουν αυξηθεί υπερβολικά τις τελευταίες δεκαετίες. Το αποτέλεσμα: περισσότερα ψάρια στην αγορά, διατήρηση τιμών σε συντηρητικά επίπεδα και πρωτοφανής αύξηση της πρόσβασης των ανθρώπων στα ψαρικά. Και παρά το γεγονός ότι οι επιπτώσεις της υδατοκαλλιέργειας στη φύση είναι συχνά αρνητικές, υπάρχουν παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν με διαφορετικό τρόπο. Η εκτροφή ψαριών μπορεί να είναι υπεύθυνη και να συμβάλει στη σωστή διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.

Εδώ υπάρχουν επίσης νέες προοπτικές για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Με την υπεύθυνη και αποδοτική παραγωγή, οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν καλύπτουν μόνο τις ανάγκες τους σε τροφή με προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά μπορούν επίσης να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην διεθνή αγορά ψαρικών, ενδυναμώνοντας την οικονομία τους και βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Το μέλλον των θαλασσών μας το καθορίζουμε εμείς οι καταναλωτές και οι λιανέμποροι ψαρικών μέσα από τις υπεύθυνες επιλογές και της αύξησης προσφοράς προϊόντων βιώσιμης αλιείας αντίστοιχα. Μια ευρεία γκάμα βιώσιμων ψαρικών σε ιχθυοπωλεία, σουπερμάρκετ και ψαραγορές, θα οδηγήσει σε υπεύθυνες μεθόδους αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Έτσι, μακροπρόθεσμα θα υπάρχουν αρκετά ψάρια για να καλύψουν τις διατροφικές ανάγκες του ολοένα αυξανόμενου ανθρώπινου πληθυσμού, ενώ θα διασφαλιστεί το εισόδημα εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες.

show references for this article

[1] The World Bank. Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture. Washington. Page XV; http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf

[2] The World Bank. Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture. Washington. Page VII; http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf

[3] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 66; http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[4] The World Bank. Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture. Washington. Page VII; http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf

Σχετική συνεισφορά της υδατοκαλλιέργειας στην κατανάλωση τροφής [3]