Защо бъдещето трябва да бъде устойчиво

 

Ако продължаваме да ловим риба, както го правим досега, моретата ни ще бъдат напълно преeксплоатирани до няколко десетилетия. В такъв случай ще трябва да поемем отговорност пред бъдещите поколения не само за екологическите последствия, но и за лишаването на мнозина от тяхната прехрана. Ръстът в производството и устойчивостта могат да вървят ръка за ръка.

Очаква се след малко повече от 30 години населението на света да надвиши 9 милиарда души. Изхранването на всички хора ще бъде огромно предизвикателство. Проучвания сочат, че в Африка на юг от Сахара консумацията на риба на глава от населението ще намалее[1] от една страна вследствие на демографския растеж, а от друга – защото свръхуловът ще означава, че няма да има възможност за увеличаване на количествата улов. Тъй като ситуацията е такава по цял свят, все повече и повече хора ще трябва да си поделят по-малко риба. Рибата обаче може да изиграе централна роля в изхранването и дори да задоволи нуждите на увеличаващата се средна класа, като същевременно гарантира хранителна сигурност на най-бедните.[2]

Отглеждането на аквакултури и приходите от тази дейност реализираха огромен ръст през последните десетилетия. Резултатът: повече риба на пазара, цените като цяло останаха умерени, рибата и морските дарове станаха достъпни за още повече хора. И макар въздействието на аквакултурите върху природата често да са проблематични, има примери, които показват, че тази дейност може да се осъществява по различен начин. Рибните култури могат да се отглеждат устойчиво и с не толкова интензивна експлоатация на ресурсите.

И тук има нови възможности за развиващите се страни. Чрез устойчиво и ефективно производство те не само могат да покрият собствените си нужди с висококачествени хранителни продукти, но и да играят решаваща роля на международния рибен пазар, да заздравят икономиките си и да подобрят съществено качеството на живот в своите страни.[1]

В крайна сметка именно потребителският сектор и търговията на дребно решават бъдещето чрез отговорни решения за покупка или избор на продуктов асортимент. Само по-високото търсене на устойчиви продукти и достатъчно голямо разнообразие от устойчиви продукти в магазините и на рибните пазари ще доведат до по-устойчиви методи на риболов и отглеждане на аквакултури. По този начин ще бъде осигурена достатъчно риба за дългосрочно изхранване на увеличаващото се население на планетата и за осигуряване на препитанието на милиони хора, живеещи в развиващите се страни.

show references for this article

[1] The World Bank. Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture. Washington. Page XV; http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf

[2] The World Bank. Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture. Washington. Page VII; http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf

[3] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 66; http://www.fao.org/fishery/sofia/en

[4] The World Bank. Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture. Washington. Page VII; http://www.fao.org/docrep/019/i3640e/i3640e.pdf

Относителен принос на аквакултурите и улова към консумацията на риба [3]