Kako održivi proizvodi iz ribarstva doprinose Ciljevima održivog razvoja?

Više od 800 milijuna ljudi ovisi o proizvodima iz ribarstva kao o sredstvu preživljavanja (hrana i prihod). Obitelji u zemljama u razvoju imaju direktne dobrobiti kada građani Europe biraju održive proizvode.

Martina Šubašić

voditeljica projekta Fish Forward u Hrvatskoj i Sloveniji, WWF Adria

Mi smo COR

Globalni “poslovni plan za planet” potpisan je od strane 193 čelnika država 2015. godine. [1] Tijekom idućih 15 godina ovaj program reformi održivog razvoja postavlja 17 ciljeva čija je svrha stvaranje globalne ravnoteže između prirodnog okoliša, gospodarskog rasta i ljudskog blagostanja.

Ciljevi održivog razvoja (https://sustainabledevelopment.un.org) pozivaju vlade, korporativni sektor i građane da poduzmu akciju kako bi svijet postao bolje mjesto do 2030. godine.

Mi smo ocean

Održivi gospodarski rast, društveni razvoj i zaštita okoliša nalaze se u središtu dnevnog reda. Istodobno, naši oceani su od ključnog gospodarskog, društvenog i ekološkog značaja.

Kad bi ocean bio gospodarstvo, bio bi sedmo po veličini na svijetu. [2] Riba i proizvodi iz ribarstva osiguravaju hranu i prihod za više od 800 milijuna ljudi od kojih većina živi u zemljama u razvoju. [3] Europa je najveći uvoznik riba u svijetu i stoga je Europa pokretač promjena.

Oceani i mora koji život znače

Vaš izbor proizvoda iz ribarstva ima veliki utjecaj na mora i ljude koji ovise o njima. Odgovorni izbor ovih proizvoda može dovesti do smanjenja siromaštva i gladi. Također, može promicati korektne uvjete rada, ravnopravnost spolova i održivi ekonomski rast. Na kraju, to može pomoći u borbi protiv klimatskim promjena, životu ispod površine ali i na kopnu.

Vlasti, korporativni sektor i građani moraju igrati svoju ulogu. Svi smo mi COR.

3 činjenice u vezi COR

činjenica #1

39 milijardi USD neto izvoza (=39 000 000 000 $)

Proizvodi iz ribarstva roba su kojom se najviše trguje iz zemalja u razvoju, daleko više od kave, šećera i banana.

činjenica #2

  • 98% 98%

98 posto zaposlenih u sektoru ribarstva dolazi iz zemalja u razvoju [6]

činjenica #3

Održivi proizvodi iz ribarstva pridonose 9 od 17 COR: 1 (svijet bez siromaštva), 2 (svijet bez gladi), 5 (rodna ravnopravnost), 8 (dostojanstven rad i ekonomski rast), 12 (odgovorna potrošnja i proizvodnja), 13 , 14 (očuvanje vodenog svijeta) 15 (očuvanje života na zemlji), 17 (partnerstvom do ciljeva)

OK, ali što ja mogu napraviti?

Vaš izbor proizvoda iz ribarstva ima značajan utjecaj na održivi razvoj širom svijeta. Doprinosi postizanju najmanje devet COR-a.

Danijel Kanski

voditelj morskog programa, WWF Adria

[1] UN (United Nations). 2015. Resolution adopted by the General Assembly. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
[2] Ocean Health Index. 2018. The Blue Economy and Ocean Health: Part 1 – Building a Blue Economy. http://www.oceanhealthindex.org/news/building-the-blue-economy
[3] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 32. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[4] European Commission. 2016. The EU fish market – 2016 edition. https://ec.europa.eu/fisheries/eu-fish-market-2016-edition_en
[5] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 61-64 http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[6] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 33. http://www.fao.org/fishery/sofia/en