ZAŠTO SU ODRŽIVI PROIZVODI IZ RIBARSTVA DOBRI ZA … OKOLIŠ?

Održivo ribarstvo i odgovorna akvakultura pozitivno utječu na vrste i okoliš. Ali korisni su i za ljude.

Neodrživo ribarstvo ugrožava vrste i njihova staništa. Stoljećima su se morska prostranstva smatrala neiscrpnim izvorom riba i proizvoda iz ribarstva. Danas znamo da se maksimalno lovi – ili čak prekomjerno izlovljavai – više od ¾ ribljeg fonda.[1] Ishod: čitave su vrste, kao što su pacifička plavoperajna tuna i sabljarka, iznimno ugrožene i malobrojnije nego ikad.[2] Ostale morske vrste kao što su kitovi, dupini i kornjače ne moraju se nužno loviti, ali se ubijaju kao slučajni ulov, kao nenamjerni nusproizvod ribolova, što je i besmislena smrt i golemi problem jer je procjena da 40 % ukupnog globalnog ulova čini slučajni ulov.[3]

Održivo ribarstvo dovodi do značajnog oporavka ribljih stokova i staništa. Nadalje, zdravi riblji stokovi i zdravi oceanski okoliš ključni su za dobrobit obalnih zajednica. Milijuni ljudi ovise o ribarstvu kao izvoru hrane i prihoda. Prazna mora dovode i do praznih želudaca i do praznih džepova. Kupnjom održivih proizvoda iz ribarstva stoga pomažete ribama, okolišu i ljudima koji o njemu ovise.

 

show references for this article

[1] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page 7; http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf

[2] WWF Factsheet. 2014. Current Situation of Pacific Bluefin Tuna and Stock Management. http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/pacific_bluefin_tuna_factsheet.pdf

[3] DAVIES RWD, et al. Defining and estimating global marine fisheries bycatch. Marine Policy (2009), doi:10.1016/j.marpol.2009.01.003; http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/publications/?160861/Defining-and-estimating-global-marine-fisheries-bycatch