Vizija Fish Forward projekta

Odgovornim odlukama o kupnji te većim izborom održivih proizvoda na policama trgovina, potrošači i industrija u Europi mogu doprinijeti oporavku ribljeg fonda koji je trenutno pod velikim pritiskom. Tako se može osigurati budućnost milijunima ljudi, čije postojanje uvelike ovisi o ribolovu.

Projekt Fish Forward usredotočuje se na sljedeće dugoročne ciljeve:

  • Povećati svijest o odnosu između konzumacije ribe i globalnih utjecaja na okoliš i ljude – posebno u zemljama u razvoju.
  • Osigurati i poboljšati životne uvjete u ribarskim zajednicama u Europi i zemljama u razvoju kroz odgovornu i održivu proizvodnju i potrošnju ribe te ostalih proizvoda iz ribarstva.
  • Informirati građane kako bi mogli donositi odgovorne odluke prilikom kupnje.
  • Povećati svjesnost kupaca diljem Europe da kupuju održive proizvode iz ribarstva također i iz zemalja u razvoju.
  • Povećati dostupnu ponudu održivih i odgovornih proizvoda iz ribarstva koji se mogu pronaći u trgovinama
  • Provedba zakonskih uvjeta za proizvodnju i ulov održivih proizvoda iz ribarstva
  • Promocija održivog ribarstva i odgovornog uzgoja ribe.
  • Uložiti napore da se zaustavi ilegalan, neprijavljen i nereguliran ribolov (IUU ribolov).