Hvordan bidrager bæredygtige fisk og skaldyr til FNs verdensmål?

Mere end 800 millioner mennesker er afhængige af fisk som føde og til at opnå en indkomst. Familier i udviklingslandene nyder godt af, at europæere vælger bæredygtigt producerede fisk og skaldyr.

Joann Binondo

Programleder, WWF.

Verdensmål er for alle

Den globale ”Udviklingsplan for Planeten” blev underskrevet af 193 regeringsledere i 2015. [1] I udviklingsplanen er der opstillet 17 mål, som verdens lande skal arbejde på at opfylde for at skabe en global balance mellem natur og miljø, økonomisk vækst og menneskelig velfærd.

FNs verdensmål (https://sustainabledevelopment.un.org) opfordrer regeringer, erhvervslivet og borgere i hele verden til sammen at bidrage til, at verden bliver et bedre sted at leve for alle i 2030.

Pas på vores have

Bæredygtighed, økonomisk vækst, social udvikling og miljøbeskyttelse udgør essensen af verdensmålene. Og verdenshavene er helt essentielle i at opnå økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Hvis verdenshavene var en ”økonomi”, ville den være den syvende største i verden. [2] Fisk og skaldyr sikrer mad og indkomst til mere end 800 millioner mennesker verden over, og de fleste af dem bor i udviklingslandene. [3] Europa er den største importør af fisk og skaldyr i verden, og derfor er Europa en yderst vigtig aktør for forandring. [4]

Verdenshavene giver liv

Dit valg af fisk og skaldyr har stor indflydelse på verdenshavene og på de mennesker, som er afhængige af havenes ressourcer. Et ansvarligt valg i fisk og skaldyr kan medføre mindre fattigdom og sult i verden. Det kan bidrage til anstændige arbejdsforhold, ligestilling mellem mænd og kvinder samt bæredygtig økonomisk vækst. I sidste end kan det hjælpe til at beskytte klimaet og bevare livet i havet og på land.

Myndigheder, erhvervslivet og borgere må alle bidrage. Verdensmålene er for os allesammen.

3 fakta om fisk, skaldyr og verdensmål

Fakta nr.1

39 milliarder USD i netto eksport. Fisk og skaldyr er den største handelsvare for udviklingslandene – langt større end produkter som kaffe, sukker og bananer. [5]

Fakta nr.2

  • 98% 98%
98 procent af dem, der arbejder i fisk- og skaldyrssektoren kommer fra udviklingslandene. [6]

Fakta nr.3

At vælge bæredygtige fisk og skaldyr bidrager til 9 af de 17 verdensmål: 1 afskaf fattigdom, 2 stop sult, 5 ligestilling mellem kønnene, 8 anstændige jobs og økonomisk vækst, 12 ansvarligt forbrug og produktion, 13 klimaindsats, 14 livet i havet, 15 livet på land, 17 partnerskab for handling.

Ok, men hvad kan jeg gøre?

Vælger du bæredygtige fisk og skaldyr, bidrager du aktivt til at opnå en bæredygtig udvikling i hele verden. Og det bidrager desuden til at opnå mindst 9 af de 17 verdensmål.

Joann Binondo

Programleder, WWF.

[1] UN (United Nations). 2015. Resolution adopted by the General Assembly. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
[2] Ocean Health Index. 2018. The Blue Economy and Ocean Health: Part 1 – Building a Blue Economy. http://www.oceanhealthindex.org/news/building-the-blue-economy
[3] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 32. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[4] European Commission. 2016. The EU fish market – 2016 edition. https://ec.europa.eu/fisheries/eu-fish-market-2016-edition_en
[5] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 61 http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[6] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 33. http://www.fao.org/fishery/sofia/en