Hvordan bidrager bæredygtige fisk & skaldyr til FNs verdensmål?

Mere end 800 millioner mennesker er afhængige af fisk som føde og til at opnå en indkomst. Familier i udviklingslandene nyder godt af, at europæere vælger bæredygtigt producerede fisk & skaldyr.

Joann Binondo

Programleder, WWF Filippinerne

Verdensmål for alle

Den globale ”Udviklingsplan for Planeten” blev underskrevet af 193 regeringsledere i 2015. [1] Den reformdagsorden for en bæredygtig udvikling i vores verden inden 2030 har opstillet 17 mål, som skal opfyldes for at skabe en global balance mellem natur og miljø, økonomisk vækst og menneskelig velfærd.

FNs verdensmål (https://sustainabledevelopment.un.org) opfordrer regeringer, erhvervslivet og borgere i hele verden til sammen at bidrage til, at verden bliver et bedre sted at leve for alle i 2030.

Pas på verdenshavene

Bæredygtighed, økonomisk vækst, social udvikling og miljøbeskyttelse udgør essensen af verdensmålene. Og verdenshavene er helt essentielle i at opnå økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Hvis verdenshavene var en ”økonomi”, ville den være den syvende største i verden. [2] Fisk & skaldyr sikrer mad og indkomst til mere end 800 millioner mennesker verden over, og de fleste af dem bor i udviklingslandene. [3] Europa er den største importør af fisk & skaldyr i verden og derfor er Europa en yderst vigtig aktør for forandring. [4]

Verdenshavene giver liv

Dit valg af fisk & skaldyr har stor indflydelse på verdenshavene og på de mennesker, som er afhængige af havenes ressourcer. Et ansvarligt valg i fisk & skaldyr kan medføre mindre fattigdom og sult i verden. Det kan bidrage til anstændige arbejdsforhold, ligestilling mellem mænd og kvinder samt bæredygtig økonomisk vækst. I sidste end kan det hjælpe til at beskytte klimaet og bevare livet i havet og på land.

Myndigheder, erhvervslivet og borgere må alle bidrage. Verdensmålene er for os allesammen.

3 fakta om fisk & skaldyr og verdensmålene

Fakta nr.1

39 milliarder USD i netto eksport. Fisk & skaldyr er den største handelsvare for udviklingslandene – langt større end produkter som kaffe, sukker og bananer. [5]

Fakta nr.2

  • 98%
98 procent af dem, der arbejder i fisk- & skaldyrssektoren kommer fra udviklingslandene. [6]

Fakta nr.3

At vælge bæredygtige fisk & skaldyr bidrager til 9 af de 17 verdensmål: 1 (afskaf fattigdom), 2 (stop sult), 5 (ligestilling ml kønnene), 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), 12 (ansvarligt forbrug og produktion), 13 (klimaindsats), 14 (livet i havet), 15 (livet på land), 17 (partnerskab for handling)

Ok, men hvad kan jeg gøre?

Vælger du bæredygtige fisk & skaldyr, bidrager du aktivt til at opnå en bæredygtig udvikling i hele verden. Og det bidrager desuden til at opnå mindst 9 af de 17 verdensmål.

Joann Binondo

Programleder, WWF Filippinerne

[1] UN (United Nations). 2015. Resolution adopted by the General Assembly. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
[2] Ocean Health Index. 2018. The Blue Economy and Ocean Health: Part 1 – Building a Blue Economy. http://www.oceanhealthindex.org/news/building-the-blue-economy
[3] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 32. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[4] European Commission. 2016. The EU fish market – 2016 edition. https://ec.europa.eu/fisheries/eu-fish-market-2016-edition_en
[5] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 61 http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[6] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 33. http://www.fao.org/fishery/sofia/en

Share This