Hvorfor er bæredygtigt fisk & skaldyr godt for miljøet?

Sund fiskeriforvaltning, beskyttede havområder og skånsomme fiskeredskaber har en stor positiv indvirkning på havmiljøet og på de mennesker, der er afhængige af det.

Georg Scattolin

Ekspert i havbeskyttelse, WWF Østrig

Arter og levesteder i fare

I århundreder blev store havområder anset som en uudtømmelig kilde til fisk & skaldyr. I dag ved vi, at omkring 58 procent af rapporterede fiskebestandene er fuldt fiskede og 31 procent er overfiskede.

Hele arter som for eksempel Stillehavets blåfinnede tun er på randen af kollaps, og bestanden er nede på et rekordlavt niveau [2]. Destruktive fiskemetoder kan skade levesteder og forstyrre marine økosystemer, sætte lokalsamfund og deres produktivitet under pres samt ødelægge den biologiske mangfoldighed [3]. På grund af overfiskeri og ødelæggelse af levesteder har fiskebestande ingen tid og stadig mindre plads til at komme på fode igen.

Bifangst dræber

Bifangst er den tilfældige fangst af marine arter, der ofte bliver kasseret eller smidt overbord. Man skønner at bifangst udgør 40 procent af den samlede globale fangst. [4] Marine arter som hvaler, delfiner og skildpadder er normalt ikke det primære mål, men de bliver ofte skadede eller dræbt som bifangst. Det er en meningsløs død og et enormt problem. Der findes forholdsregler, som kan reducere bifangst drastisk.

Uansvarlig akvakultur

Uansvarlig akvakultur har mange negative konsekvenser. I nogle kystregioner er mangroveskove – en afgørende gydeplads for mange arter – blevet ødelagt for at gøre plads til akvakulturopdræt. Desuden kan uansvarlig akvakultur bidrage til overfiskeri. En stor andel af vildt fangede fisk bliver brugt som foder til opdrættede fisk. Dette øger, fremfor at reducere, presset på fiskebestande. Ansvarlige akvakultursystemer hjælper med at lette presset på verdens fiskebestande og naturlige levesteder.

Sunde have gavner mennesker

En stigende befolkningstilvækst, hurtig udvikling af kystområder, dårlig fiskeriforvaltning, en eksploderende udvikling af akvakultur og ringe forståelse af kystressourcernes værdi for samfundet har resulteret i problemer for havmiljøet og de mennesker, der er afhængige af det. [5]

Bevarelse af levesteder i havet og sunde fiskebestande er altafgørende for kystsamfund og kystnære fiskere. Millioner af mennesker er afhængige af fiskeri som kilde til mad og indkomst. Tomme have leder til tomme maver og tomme lommer.

3 fakta om fisk, skaldyr og miljøet

Fakta nr. 1

  • 50%

I dag kommer hver anden fisk, der spises fra akvakultur. [6] Derfor er denne sektors omstilling til ansvarlige produktionssystemer bidende nødvendig.

Fakta nr. 2

Det anslås at 300.000 hvaler og delfiner hvert år bliver viklet ind i fiskeriredskaber og dør. Bæredygtigt fiskeri er derfor helt nødvendigt for at forebygge trusler mod havenes dyreliv.

Sunde have og kyster med intakte økosystemer er et stærkt fundament for velfungerende turisme. Bæredygtigt fiskeri bidrager til bevarelsen af værdifulde havressourcer.

Fakta nr. 3

  • 90%

Et unikt WWF pilotprojekt testede brugen af “C” kroge i stedet for de almindelige ”J” formede kroge til linefiskeri af tun. 1300 fiskere deltog og projektet strakte sig over 4 år. Resultaterne var overvældende – bifangst af skildpadder blevet reduceret med 90 %.[8]

Ok, men hvad kan jeg gøre?

Hvis flere mennesker køber bæredygtig fisk & skaldyr, så vil det betyde sundere have, søer og floder. Et sundt og vedligeholdt miljø gavner i sidste ende både mennesker og planeten.

Georg Scattolin

Ekspert i havbeskyttelse, WWF Østrig

[1] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 5. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[2] International Committee for Tuna and Tuna-like Species in the Northern Pacific. Stock Assessment of Bluefin Tuna in the Pacific Ocean. http://isc.fra.go.jp/pdf/2014_Intercessional/Annex4_Pacific_Bluefin_Assmt_Report_2014-June1-Final-Posting.pdf
[3] Jennings, S. & Kaiser, M.J. (1998) The effects of fishing on marine ecosystems. Advances in Marine Biology, 34, 201–352.
[4] DAVIES RWD, et al. Defining and estimating global marine fisheries bycatch. Marine Policy (2009). http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/publications/?160861/Defining-and-estimating-global-marine-fisheries-bycatch
[5] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 91. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[6] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page III. http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf
[7] Russell Leaper and Susannah Calderan (2018) Review of methods used to reduce risks of cetaceans bycatch and entanglement CMS technical series pub N°38 http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/cms_report_042918_web_pages.pdf
[8] WWF Article. Fishing Technology That’s Letting Turtles Off the Hook. Bycatch Initiative: Eastern Pacific Programme.
http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/peru/?143981/Fishing-Technology-Thats-Letting-Turtles-Off-the-Hook

Share This