Hvorfor er bæredygtigt fisk & skaldyr godt for miljøet?

Sund fiskeriforvaltning, beskyttede havområder og skånsomme fiskeredskaber har en stor positiv indvirkning på havmiljøet og på de mennesker, der er afhængige af det.

Georg Scattolin

Ekspert i havbeskyttelse, WWF

Arter og levesteder ER i fare

I århundreder har vi opfattet store havområder som en uudtømmelig kilde til fisk & skaldyr. I dag ved vi, at omkring 58 procent af rapporterede fiskebestandene er fuldt fiskede og 31 procent er overfiskede.

Hele arter som for eksempel Stillehavets blåfinnede tun er på randen af kollaps, og bestanden er nede på et rekordlavt niveau [2]. Destruktive fiskemetoder skader levesteder og forstyrrer marine økosystemer, sætter lokalsamfund og deres produktivitet under pres og ødelægger den biologiske mangfoldighed [3]. På grund af overfiskeri og ødelagte levesteder har fiskebestande ingen tid og samtidig mindre plads til at komme på fode igen.

Bifangst dræber

Bifangst er en utilsigtet fangst af andre fisk og skaldyr, end dem fiskeren fisker efter. Bifangst udgør omkring 40 procent af den samlede globale fangst, og bliver ofte kasseret eller smidt overbord. [4] Eksempler på bifangst er arter som hvaler, delfiner og skildpadder, som normalt ikke er det primære mål, og de bliver ofte skadet eller dræbt som et resultat af bifangsten. Det er en meningsløs død og et enormt problem. Der findes forholdsregler, som reducerer bifangst drastisk.

Uansvarlig opdræt fører til overfiskeri

Uansvarlig opdræt af fisk og skaldyr har mange negative konsekvenser. I nogle kystregioner, hvor mangroveskove er en afgørende gydeplads for mange arter, bliver de blevet ødelagt for at gøre plads til akvakulturopdræt. Derover bidrager uansvarlig opdræt også til overfiskeri. En stor andel af vildt fangede fisk bliver brugt som foder til opdrættede fisk. Det øger presset på fiskebestandene. Ansvarlige akvakultursystemer hjælper med at lette presset på verdens fiskebestande og naturlige levesteder.

Sunde verdenshave gavner mennesker

Flere forskellige faktorer har resulteret i problemer for havmiljøet og de mennesker, der er afhængige af det. For eksempel en stigende befolkningstilvækst, hurtig udvikling af kystområder, dårlig fiskeriforvaltning, en eksploderende udvikling af opdræt og ringe forståelse af kystressourcernes værdi for samfundet . [5]

Bevarelse af levesteder i havet og sunde fiskebestande er altafgørende for kystsamfund og kystnære fiskere. Millioner af mennesker er afhængige af fiskeri som kilde til mad og indkomst. Tomme have leder til tomme maver og tomme lommer.

3 fakta om fisk, skaldyr og miljøet

Fakta nr. 1

  • 50% 50%

I dag kommer hver anden fisk, vi spiser fra akvakulturopdræt. [6] Derfor er akvakultursektorens omstilling til ansvarlige produktionssystemer bidende nødvendig.

Fakta nr. 2

Det anslås at 300.000 hvaler og delfiner hvert år bliver viklet ind i fiskeriredskaber og dør. Bæredygtigt fiskeri bidrager til bevarelsen af værdifulde havressourcer og er derfor helt nødvendigt for at forebygge trusler mod havenes dyreliv.  

Fakta nr. 3

  • 90% 90%

Et unikt WWF pilotprojekt testede brugen af cirkelkroge i stedet for de almindelige ”J” formede kroge til linefiskeri af tun. 1300 fiskere deltog og projektet strakte sig over 4 år. Resultaterne var overvældende – bifangst af skildpadder blevet reduceret med 90 %.[8]

Ok, men hvad kan jeg gøre?

Hvis flere mennesker køber bæredygtig fisk & skaldyr, får vi sundere have, søer og floder. Et sundt og vedligeholdt miljø gavner i sidste ende både mennesker og planeten.

Georg Scattolin

Ekspert i havbeskyttelse, WWF

[1] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 5. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[2] International Committee for Tuna and Tuna-like Species in the Northern Pacific. Stock Assessment of Bluefin Tuna in the Pacific Ocean. http://isc.fra.go.jp/pdf/2014_Intercessional/Annex4_Pacific_Bluefin_Assmt_Report_2014-June1-Final-Posting.pdf
[3] Jennings, S. & Kaiser, M.J. (1998) The effects of fishing on marine ecosystems. Advances in Marine Biology, 34, 201–352.
[4] DAVIES RWD, et al. Defining and estimating global marine fisheries bycatch. Marine Policy (2009). http://wwf.panda.org/about_our_earth/blue_planet/publications/?160861/Defining-and-estimating-global-marine-fisheries-bycatch
[5] FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). The State of World Fisheries and Aquaculture 2016. Rome. Page 91. http://www.fao.org/fishery/sofia/en
[6] Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. Page III. http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf
[7] Russell Leaper and Susannah Calderan (2018) Review of methods used to reduce risks of cetaceans bycatch and entanglement CMS technical series pub N°38 http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/cms_report_042918_web_pages.pdf
[8] WWF Article. Fishing Technology That’s Letting Turtles Off the Hook. Bycatch Initiative: Eastern Pacific Programme.
http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/peru/?143981/Fishing-Technology-Thats-Letting-Turtles-Off-the-Hook