Načini ribolova – vprašanje inteligence

Bolj inteligentni načini ribolova zmanjšujejo naključni prilov in povečujejo ribolovno učinkovitost.

Manj prilova, nenamernega ulova rib in drugih morskih vrst v ribiške mreže ali na trnke pomeni ekonomsko bolj učikovit ulov, bolj stabilne ribje staleže in zdrava morja, na kratko – bolj trajnostni ribolov.

Ena izmed vrst, ki jo je prilov močno prizadel, je morska želva. Na medletni ravni se jih v mreže ujame na stotisoče.[1] Način, da bi se temu izognili, je uvajanje tako imenovanih »naprav za izločanje želv« (turtle excluder devices – TEDs) v vlečne mreže. To je neke vrste okno za zasilni izhod. Medtem ko lahko ribe in morski sadeži plavajo skozi nekakšno sito, je le-to za želve preveč fino. Z napravo za izločanje želv pa so želve usmerjene skozi luknjo v mreži in mrežo zapustijo nepoškodovane. V Mozambiku so po zakonu od leta 2005 naprave za izločanje želv obvezne in vsako leto ohranijo pri življenju okoli 5000 želv.

Druga možnost za zaščito želv pred ulovom so zaobljeni trnki. Te bi morali namesto običajnih kljukasto (J) oblikovanih uporabiti na parangalih pri lovu na tune. V edinstvenem pilotnem projektu je WWF več kot 4 leta s 1.300 ribiči testiral nove trnke. Nad rezultatom smo bili navdušeni – prilov želv se je zmanjšal za 90 %.[2]

To niso edine novosti na tem področju do sedaj. Zahvala gre WWF-u, ki je razvil mednarodno tekmovanje »Pametna oprema«, zaradi katerega so bile v zadnjih letih razvite številne metode, ki povečujejo stopnjo ulova za vsako ciljno vrsto in ob enem bistveno zmanjšajo neželen prilov.

Eden izmed teh izumov se imenuje »Super Polyshark«. Znanstveniki iz Floride so razvili pelete, ki raztopljeni v vodi sproščajo odvračalni vonj za morske pse, ki pa so sicer popolnoma varni in biološko razgradljivi. Pelete dajo v vabo, preden se jo pritrdi na trnke na parangalih. V začetnem poskusu je bilo ujetih 71 % manj morskih psov kot pri uporabi prejšnje vabe.[3]

Ti primeri kažejo, da je prilov dejansko mogoče preprečiti. Zdaj je odvisno od ribiških flot, da te in podobne metode začnejo uporabljati. Povpraševanje potrošnikov za trajnostne ribe je v vsem tem gonilna sila.

show references for this article

[1] WWF Factsheet on Bycatch. http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/?166941/Bycatch-Factsheet [2] WWF Article. Fishing Technology That’s Letting Turtles Off the Hook. Bycatch Initiative: Eastern Pacific Programme. http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/peru/?143981/Fishing-Technology-Thats-Letting-Turtles-Off-the-Hook [3] WWF International Smart Gear Competition. https://www.worldwildlife.org/initiatives/international-smart-gear-competition