Έξυπνα Αλιευτικά Εργαλεία vs Παρεμπίπτουσα Αλιεία

Έξυπνες πρακτικές: λιγότερες απορρίψεις, μεγαλύτερη απόδοση με κάθε ψαριά.

Δεν υπάρχει κάτι πιο τρομακτικό από τη σπατάλη της θαλάσσιας ζωής, την ώρα που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε βιώσιμες λύσεις. Πόσους εκατομμύρια τόνους νεκρών ή τραυματισμένων ψαριών και άλλων θαλάσσιων ειδών θα πετάξουμε πάλι στη θάλασσα; Λιγότερα ψάρια και θηλαστικά που πιάνονται κατά λάθος στα δίχτυα και τα αγκίστρια, σημαίνουν περισσότερα και σταθερά ιχθυαποθέματα, άρα υγιείς θάλασσες. Με δυο λέξεις: βιώσιμη αλιεία.

Ένα είδος που επηρεάζεται σημαντικά από την παρεμπίπτουσα αλιεία είναι η θαλάσσια χελώνα. Εκατοντάδες χιλιάδες χελώνες πιάνονται στα δίχτυα κάθε χρόνο. Ένας τρόπος για να το αποφύγουμε αυτό είναι η εγκατάσταση συσκευών που «εξαιρούν» τις χελώνες στα δίχτυα τράτας, δίνοντας τους την ευκαιρία να διαφύγουν. Άλλη μια ανακάλυψη προς όφελος των χελωνών είναι τα στρογγυλά αγκίστρια, ώστε να μην πιάνονται όταν προσπαθούν να φάνε το δόλωμα. Στο πλαίσιο ενός μοναδικού πιλοτικού προγράμματος το WWF δοκίμασε τα νέα αγκίστρια σε συνεργασία με 1.300 αλιείς για πάνω από 4 χρόνια. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Η παρεμπίπτουσα αλιεία χελωνών μειώθηκε κατά 90%!

Χάρη στον διεθνή διαγωνισμό «Έξυπνα αλιευτικά εργαλεία» (Smart Gear) που καθιέρωσε το WWF τα τελευταία χρόνια, αναπτύχθηκαν πολυάριθμες μέθοδοι που αυξάνουν το ποσοστό των αλιευμάτων για κάθε επιθυμητό είδος, μειώνοντας σημαντικά την παρεμπίπτουσα αλιεία. Μια από αυτές τις ανακαλύψεις είναι το ‘Super Polyshark’. Σε μια αρχική δοκιμή, πιάστηκαν 71% λιγότεροι καρχαρίες συγκριτικά με εκείνους που αλιεύονταν χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα δολώματα.

Διεκδικούμε μια καλύτερη σχέση με τη θάλασσα

Τα παραδείγματα αυτά αποδεικνύουν ότι η παρεμπίπτουσα αλιεία μπορεί να αποφευχθεί. Είναι στο χέρι των κυβερνήσεων να δημιουργήσουν το σωστό πλαίσιο και στην ευχέρεια των αλιευτικών στόλων να εφαρμόσουν βιώσιμες μεθόδους. Από την άλλη, εμείς ως υπεύθυνοι καταναλωτές, γινόμαστε συμμέτοχοι στη λύση επιλέγοντας πάντα βιώσιμα ψαρικά. Η αύξηση της ζήτησης για ψάρια που προέρχονται από βιώσιμη αλιεία αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την εξάλειψη των καταστροφικών πρακτικών που κάθε χρόνο σκοτώνουν εκατομμύρια ψάρια και άλλα θαλάσσια είδη.

Δες τις Ψαροσυμβουλές

ΠΗΓΕΣ

[1] WWF Factsheet on Bycatch. http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/?166941/Bycatch-Factsheet

[2] WWF Article. Fishing Technology That’s Letting Turtles Off the Hook. Bycatch Initiative: Eastern Pacific Programme. http://wwf.panda.org/who_we_are/wwf_offices/peru/?143981/Fishing-Technology-Thats-Letting-Turtles-Off-the-Hook

[3] WWF International Smart Gear Competition. https://www.worldwildlife.org/initiatives/international-smart-gear-competition