Устойчив пангасиус от Виетнам – демонстрационен проект на WWF

Пангасиусът е евтин, няма кости и е неутрален на вкус – качества, които превръщат тази риба в популярен и универсален кулинарен продукт. Въпреки това, малко са рибите, които предизвикват такава полемика. Един от проектите на WWF цели да направи цялата търговска верига устойчива.

85% от пангасиуса идва от Виетнам – най-големият износител на този вид риба в света. Лъвският пай от експорта е от аквакултури – през 2013 година 977 000 тона пангасиус са отгледани на площ от 6 000 хектара и изнесени в 135 страни, основно от Европейския съюз, което прави 22% от износа. [1]

Виетнамският пангасиус понякога се ползва с лоша репутация заради неустойчивите методи на отглеждане. Един от основните проблеми е пречистването на водата, тъй като интензивното рибовъдство е свързано с отделянето на огромни количества екскременти. Освен това има и замърсяване от химикалите и антибиотиците, които се използват за борба с епидемии и заболявания. Аквакултурите са една наистина разумна алтернатива на рибата от моретата и океаните, но само ако се отглеждат отговорно и устойчиво!

Да се поеме отговорност за екологичните продукти, означава в бъдеще да се подобри производството на продукцията, която в момента нанася вреди. Затова WWF, заедно със своите виетнамски партньори, реализира финансирания от ЕС проект „Изграждане на устойчива снабдителна верига за пангасиус във Виетнам”. Благодарение на него цялата верига – от отглеждането на рибата и обработката до управлението и експорта ще стане устойчива.

Всички участници в дейностите по отглеждането във Виетнам могат да докажат, че са в ход конкретни мерки за подобряване на използването на ресурсите и да реализират по-чисто производство, като пестят енергия и намаляват потреблението на вода и загубите.

Друга цел на проекта е 50% от малките и средни предприятия за пангасиус да получат ASC сертификати, като съгласуват дейността си с екологичните и социалните стандарти на ASC . Сертификатът на Съвета за управление на аквакултурите (Aquaculture Stewardship Council – ASC) е знак че риба от развъдници е отглеждана по екологичен и социално отговорен начин. Критериите за получаването му са ясни условия на отглеждане, които регулират гъстотата на запасите, фуража, използването на медикаменти и на забраната за използване на детски труд.

Потребителите могат да допринесат активно за устойчивостта чрез решенията си за покупка! В съветите си за купуване на риба WWF препоръчва да се търси логото на ASC при покупка на пангасиус и по този начин да се оказва положително въздействие върху екологичните и социалните условия на производство на пангасиус във Виетнам.

Surse:
[1] AQUA culture Magazine, volumul 10, numărul 4 iulie /august 2014. Vietnam’s pangasius industry in 2014 (Industria peștelui pangasius în Vietnam, în 2014) . Pagina 43;http://www.aquaasiapac.com/content-070814.php