Успешно партньорство: Австрийската компания за търговия на дребно SPAR е лидер по устойчиви рибни продукти!

През 2011 година WWF-Австрия и SPAR Австрия поставиха началото на амбициозно сътрудничество. Днес по рафтовете и на щандовете за прясна риба на SPAR има около 400 артикула риба и морски дарове от устойчиви източници, което представлява над 95% от продуктовата гама на веригата.

SPAR Австрия е една от най-големите компании за търговия на дребно в страната. Осъзнавайки отговорностите си, през 2009 година тя започна да следва устойчива политика за доставка на риба. През 2011  г.компанията направи още една стъпка напред, влизайки в сътрудничество с WWF-Австрия. Амбициозната цел – преход на целия асортимент от рибни продукти към такива, получени чрез устойчиви риболовни и производствени практики.

Резултатът от сътрудничеството между SPAR Австрия и WWF-Австрия се вижда ясно! През 2012 година WWF-Австрия можеше да даде препоръки за покупка на едва 62% от предлаганата риба на базата на устойчивост, през 2013-а този показател нарастна до 85%, а през 2014-а, дори достигна 95%. Днес на рибните щандове на SPAR и в продуктите на собствената марка на компанията вече няма риба, която е застрашена от изчезване или уловена от нерегистрирани флотилии.

Този пример на успешно сътрудничество показва, че компаниите са готови да отговорят на желанието на потрбителите за повече устойчивост с подходящ продуктов асортимент. WWF може са помогне с експертни познания и международен опит.

100% устойчива риба тон

Един проект, който важно да отбележим, е преходът към 100% устойчива консервирана риба тон на SPAR. Цялата производствена верига за новите консерви с риба тон – от видовете риба в риболовния участък и флотилията чак до консервната фабрика, е устойчива според сертификацията на MSC. Рибата, обработвана тук – ивичест тунец, е една от най-слабо застрашените видове тон в света, а и се възпроизвежда лесно, така че запасът може да се самовъзстанови бързо. Ивичестият тунец на SPAR се лови в западната част на Тихия океан във водите край осемте островни държави Кирибати, Федерални щати Микронезия, Маршаловите острови, Науру, Палау, Папуа-Нова Гвинея, Соломоновите острови и Тувалу. Рибните запаси в този регион са най-устойчивите в света. Дори методите на риболов там са такива – рибата, която се придвижва на огромни пасажи от около 50 000 екземпляра, се вади с гриб. Мрежата се спуска в кръг около пасажа, за да го загради, след което се стяга отдолу като кесия. Тъй като не се използват устройства за събиране на риба (УСР), случаен прилов на акули, делфини, костенурки, птици или млад тунец просто няма и последиците за екосистемата са минимални.

100% проследима и ползотворна за развиващите се страни

Благодарение на новоразработената новаторска онлайн система за проследяване „Track + Trace” потребителят може да „премине” по цялата продуктова верига чак до самото ѝ начало. Всеки, който проявява интерес, може да открие онлайн информация за това къде, от кой плавателен съд с кой капитан, кога и с какви риболовни методи е уловен тунецът – това е гаранция, че продуктът наистина е 100% устойчив.

Тонът на SPAR се обработва директно в местната консервна фабрика в Папуа-Нова Гвинея, където се спазват строги социални, екологични и хигиенни стандарти. Това не само е важно за качеството на продукцията, но и подпомага местната общност, създавайки работни места.

  • 2012 62% 62%
  • 2013 85% 85%
  • 2014 95% 95%

Относителен дял на устойчивите морски продукти в супермаркетите SPAR Австрия.