Vineri, 24 septembrie, a fost o zi istorică. Adunarea ONU şi toate cele 193 de state au adoptat obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) care pun bazele creșterii bunăstării sociale, ecologice şi economice a planetei în următorii 15 ani. Aceste obiective globale urmează să fie îndeplinite până în 2030 şi se suprapun în mare măsură cu obiectivele proiectului Fish Forward.

 

Cele 17 obiective sunt:

1 Eradicarea sărăciei, sub toate formele sale și pretutindeni

2 Eradicarea foametei, obținerea siguranței alimentară şi a unei nutriţii mai bune şi promovarea agriculturii durabile

3 Asigurarea unor vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării pentru toţi, la toate vârstele

4 Asigurarea unui învățământ de calitate, echitabil și favorabil incluziunii și promovarea oportunităților de învățare pe întreg parcursul vieții, pentru toți

5 Egalitatea între sexe și emanciparea tuturor femeilor și fetelor

6 Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei potabile și sistemelor de canalizare, pentru toți

7 Asigurarea accesului tuturor la energie accesibilă ca preț, fiabilă, durabilă și modernă

8 Promovarea creșterii economice susținute, favorabile incluziunii și durabile, a ocupării forței de muncă depline și productive și a muncii decente pentru toți

9 Crearea unei infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și favorabile incluziunii și încurajarea inovării

10 Reducerea inegalității în interiorul țărilor și între acestea

11 Transformarea orașelor și a așezărilor umane astfel încât să devină favorabile incluziunii, sigure, rezistente și durabile

12 Asigurarea unor tipare durabile de consum și producție

13 Adoptarea unor măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactelor acestora*

14 Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine în vederea unei dezvoltări durabile

15 Protejarea, refacerea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, oprirea și schimbarea tendinței de degradare a solurilor și stoparea pierderii biodiversității

16 Promovarea societăților pașnice și favorabile incluziunii în vederea dezvoltării durabile, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și favorabile incluziunii, la toate nivelurile

17 Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

Proiectul Fish Forward și obiectivele de dezvoltare durabilă

Atât obiectivul 12 (Asigurarea tiparelor durabile de consum și producție), cât și obiectivul 14 (Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine în vederea dezvoltării durabile) sunt deosebit de importante pentru proiectul Fish Forward. Pentru a promova durabilitatea consumului și producției de alimente de origine marină, sunt esenţiale transparenţa de-a lungul întregului lanţ de distribuţie, împreună cu o sensibilizare a consumatorilor pe scară largă şi furnizarea unei cantități suficiente de informaţii către aceștia. Doar consumatorii educaţi pot lua decizii de cumpărare responsabile.

Fish Forward explică impactele sociale, ecologice şi economice pe care alegerea produselor marine o are asupra ţărilor în curs de dezvoltare. Evidențiază importanţa consumului durabil pentru bunăstarea oceanelor şi a oamenilor de pe întreaga suprafaţă a globului. Pentru îndeplinirea ODD, este urgentă corelarea aspectelor sociale şi economice cu tratamentul durabil al naturii şi resurselor sale. În această privinţă, WWF îşi propune să construiască un viitor în care oamenii să trăiască în armonie cu natura.

Contextul ODD:

ODD înlocuiesc Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) şi stabilesc direcţia pentru agenda post-2015. Pe parcursul conferinţei ONU privind dezvoltarea durabilă din 2012, a summit-ului Rio+20, au fost înfiinţate grupuri de lucru care au întocmit documentul final adoptat de toate cele 193 de state. „Transformarea lumii noastre – agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă“ reprezintă pentru guverne o oportunitate de a adopta o atitudine serioasă, pornind de la succesul primului Summit al Pământului din 1992 şi de la succesele în materie de dezvoltare durabilă înregistrate de atunci.

WWF a acţionat la numeroase nivele pe plan mondial pentru a integra conservarea şi echitatea socială în politicile de dezvoltare – în special cele privind drepturile fundamentale, siguranţa alimentară, accesul la energie şi resurse şi adaptarea la schimbările climatice. De la începutul procesului, WWF a fost o voce puternică în acest sens, dorind să se asigure că planul conduce planeta către o dezvoltare cu adevărat durabilă. WWF va lua toate măsurile pentru a asigura îndeplinirea angajamentelor asumate de lideri, colaborând în acelaşi timp cu guvernele, mediul de afaceri şi comunităţile pentru a-şi duce obiectivele la îndeplinire.