Începând de mâine, Europa se bazează pe importul de pește și fructe de mare pentru tot restul anului pentru a satisface cererea de consum. Europa consumă mult mai multe fructe de mare decât poate prinde în apele sale interne. Mai mult de jumătate din produsele cerute anual provin din ape externe, dintre care aproximativ 50 la sută provin din țările în curs de dezvoltare.

Conform datelor statistice emise de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO), Austria ocupă locul 24 în Europa, cu un consum mediu anual de pește de 7,6 kg pe cap de locuitor. Portugalia (56.8 kg), Lituania (43,4 kg), Spania (42.4 kg), Finlanda (35,6 kg) și Franța (34,6 kg) au cea mai mare rată de consum pe cap de locuitor din UE. Împreună, aceste cinci țări sunt răspunzătoare de aproximativ o treime din consumul de pește din UE. În medie, fiecare cetățean european consumă anual 23 kg de produse din fructe de mare.

Timp de șapte ani, New Economics Foundation (NEF) a calculat anual nivelul de dependență față de fructele de mare atât al UE cât și al statelor membre. Țările care produc la fel de mult sau mai mult decât consumă sunt considerate autonome (de exemplu, Danemarca, Estonia, Irlanda). Totuși, majoritatea țărilor depind de importurile de pește pentru a-și menține nivelul de consum. Data de 13 iulie marchează Ziua Dependenței de Pește a Europei, confirmând faptul că acest continent și-a epuizat toate resursele interne de pește. Țările care depind în cea mai mare măsură de fructele de mare importate din ape străine și, respectiv, Zilele Dependenței de Pește precedente, sunt cum urmează: Austria (19 ianuarie), Slovenia și Slovacia (5 februarie), România (22 februarie), Belgia (23 februarie), Lituania (3 martie ), Italia (3 aprilie), Portugalia (20 aprilie), Germania (2 mai), Spania (10 mai) etc.

Pe parcursul ultimelor trei decenii, Ziua Dependenței de Pește a Europei a avut loc mai devreme în fiecare an. Acum treizeci de ani, Europa putea satisface cererea de pește folosindu-se de resursele din apele interne până în septembrie sau octombrie. În aceeași perioadă de timp, problema globală a pescuitului excesiv a luat amploare, făcând ca mai mult de 30% din stocurile de pești să fie exploatate excesiv și aproape 60% să fie pescuite pană la capacitate maximă, iar pescuitul ilegal, nereglementat și ne-raportat, a amplificat presiunea exercitată asupra stocurilor globale.

Cu toate că unele stocuri europene de pește s-au stabilizat—datorită unor măsuri luate în contextul politicii comune a UE în domeniul pescuitului— în prezent, încă mai sunt supra-exploatate, potrivit Comisiei Europene, 48% din stocurile de pește evaluate din Oceanul Atlantic, o cifră care se ridică la 93% în Marea Mediterană. Pescuitul excesiv în Marea Mediterană a atins un punct critic. Se preconizează că tendința va continua, dacă nu se iau măsurile potrivite. Pescuitului excesiv afectează și stocurile de pește din țările în curs de dezvoltare, care depind în mare măsură de aceste resurse valoroase.

Pentru a sensibiliza consumatorii, WWF a lansat proiectul Fish Forward, care oferă informații cu privire la impactul social și cel asupra mediului pe care îl are consumul de fructe de mare, și recomandă achiziționarea de pește sustenabil.

Sursă:

Link către raport: Dependența de Pește NEF 2016 -Update:
http://ent.cat/wp-content/uploads/2016/05/Fish-Dependence-2016.pdf