Trasabilitate

Anual, 30% din cantitățile de pește comercializat provin din pescuitul ilegal, nemonitorizat.[1] Acest aspect afectează deseori speciile ale căror stocuri sunt deja afectate semnificativ de pescuitul excesiv. De asemenea, amenință mijloacele de subzistență ale oamenilor a căror existență depinde de sănătatea și prosperitatea oceanelor. Orientările UE privind etichetarea obligatorie pentru pește și produse marine contribuie la îmbunătățirea situației.

O abordare durabilă în ceea ce privește peștele este decisivă pentru viitorul oceanelor, din punct de vedere al biodiversității, siguranței alimentare globale și al unei industrii de 2,9 trilioane de dolari[2], precum şi al persoanelor care trăiesc din aceasta. Totuși, flotele de pescuit pun o presiune fără precedent asupra faunei marine la nivel global, iar uneori, şi într-o măsură care nu poate fi subestimată, în mod ilegal. Cu toate acestea, produsele lor ajung pe piaţă întrucât lanţul de aprovizionare de la producător la consumator este lung, complex şi, în multe cazuri, netransparent.

Orientările UE sunt utile

Pentru a putea lua decizii de cumpărare responsabile, pentru a evita pescuitul ilegal şi nemonitorizat, avem nevoie de informaţii. Din acest motiv, Uniunea Europeană a îmbunătăţit informaţiile privind etichetele produsele din peşte.

Încă de la sfârșitul anului 2014, includerea pe etichetă a unor informații importante a devenit obligatorie pentru comercializarea produsului. Aceste informații se referă la specia de pește, locul capturării, metodele de producție folosite (peşte capturat din mediul sălbatic sau peşte de crescătorie) şi metoda capturării (de ex. tipul de plase folosit).

În cazul în care aceste produse nu sunt etichetate, în calitate de consumatori responsabili, aveți obligația ca înainte de a cumpăra să vă adresaţi vânzătorului în această privinţă.

Trasabilitatea totală a produselor din pește și fructe de mare – din farfurie până la nava de pescuit și zona de pescuit – reprezintă o parte importantă a pescuitului durabil deoarece este singura modalitate prin care consumatorii se pot asigura cu adevărat că iau decizia corectă.

 

Surse:

[1]Grupul de experţi pentru produse legale şi trasabile din peşte capturat din mediul sălbatic . martie 2015. Pagina 8.http://passthrough.fw-notify.net/download/417715/http://solutions-network.org/site-legaltraceablefish/files/2015/03/EPLAT_FinalReport_March2015_Webview.pdf

[2]Raportul WWF 2015.Reviving the ocean economy. (Revigorarea economiei oceanului). Pagina 16.http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/?245010/REPORT-Reviving-the-Ocean-Economy-The-case-for-action—2015

  • peștele din surse ilegale, nemonitorizat, reprezintă 30% din cantitățile totale anuale 30% 30%