Z powodu zagrożenia epidemiologicznego, tegoroczny urlop chętniej spędzamy w kraju. Wielu z nas wybiera plaże Morza Bałtyckiego. To szansa, abyśmy nauczyli się odpowiedzialnie korzystać z tego co oferuje nam Bałtyk.

 

Za dorsza dziękuję

Już od lipca ubiegłego roku obowiązuje zakaz połowu dorsza na Bałtyku[1], a naukowcy rekomendują przedłużenie tego zakazu na rok 2021[2]! Zalecają też wstrzymanie połowów śledzia na zachodzie Bałtyku.

Jak mogliśmy doprowadzić do tak złej kondycji najważniejszych bałtyckich gatunków ryb?

Przez lata politycy ignorowali rekomendacje naukowców i ustalali zbyt wysokie, niedostosowane do wytrzymałości ekosystemów Bałtyku limity połowowe[3], czyli ograniczenia połowów danego stada w danym okresie. Łowimy za dużo ryb, a często są one również zbyt młode, co nie pozwala stadom odbudować się do pełni sił.

Jeśli chcemy zachować populacje ryb Morza Bałtyckiego, nie tylko dla nas, ale także dla przyszłych pokoleń konieczne jest przejście na zrównoważone rybołówstwo, czyli takie, które opiera się na połowach odpowiednich gatunków ryb w dopuszczalnych ilościach i przy respektowaniu rekomendacji naukowców.

Na obecny zły stan Morza Bałtyckiego i jego zasobów wpływa wiele czynników: zanieczyszczenia, nadmierne połowy, utrata siedlisk, zmiana klimatu i inne. W obliczu tych licznych presji dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy przejścia na zrównoważone rybołówstwo. Pomoże w tym podejście ekosystemowe polegające na podejmowaniu takich decyzji w sprawie rybołówstwa, które biorą pod uwagę zależności pomiędzy różnymi stadami i gatunkami ryb.” – powiedziała Justyna Zajchowska – Specjalistka ds. Ochrony Ekosystemów Morskich w WWF Polska.

Co możesz zrobić?

✔ jeśli nadal jesz ryby i owoce morza – jedz ich mniej, ale wybieraj te pochodzące ze zrównoważonych źródeł[4] tzn. ze stabilnych i zdrowych populacji oraz złowione metodami o jak najmniejszym negatywnym wpływie na ekosystemy morskie!

✔ zawsze pytaj sprzedawcy i kelnera skąd pochodzi oraz jak została złowiona ryba, którą kupujesz! Masz prawo to wiedzieć, a przy okazji wzmacniasz w ten sposób zapotrzebowanie na ryby poławiane w sposób odpowiedzialny.

✔ żywność pochodzenia morskiego zawsze kupuj z Poradnikiem Rybnym WWF dostępnym na stronie ryby.wwf.pl. Aktualizowany co roku poradnik doradzi jak wybrać te ryby, które pochodzą z bezpiecznych jeszcze zasobów oraz poławiane są w sposób możliwie najmniej destrukcyjny dla środowiska morskiego.

 

Niniejsza publikacja została przygotowana z udziałem finansowym Unii Europejskiej. Za treść tej publikacji odpowiada wyłącznie WWF i nie można jej w żaden sposób odbierać jako stanowisko Unii Europejskiej.

FF ProjectBadge WWF+EU PL

 

Źródła:

[1] Całkowity zakaz połowów dorsza ze wschodniego bałtyckiego stada został wprowadzony przez Komisję Europejską na okres od 23 lipca do 31 grudnia roku 2019. Zakaz połowów kierunkowych oraz zakaz połowów rekreacyjnych na tym stadzie został wprowadzony decyzją Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa na rok 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1838&from=EN (dostęp 8.07.2020)

[2] ICES Advice on fishing opportunities, catch, and effort (2020) http://ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2020/2020/cod.27.24-32.pdf (dostęp 8.07.2020)

[3]Joint NGO recommendations on Baltic Sea fishing opportunities for 2021 https://wwwwwfbalticorg.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/06/joint-ngo-recommendations-baltic-sea-fishing-opportunities-for-2021_final_web.pdf (dostęp 8.07.2020)

[4] Raport “Seafood Sustainability, Stability and Security” (2020) https://www.wwf.eu/?uNewsID=364523 (dostęp 8.07.2020)

HELCOM (2018): State of the Baltic Sea – Second HELCOM holistic assessment 2011-2016. Baltic Sea Environment Proceedings 155.