Większość z nas nie zastanawia się zwykle nad tym kto złowił rybę, którą zamawiamy w restauracji czy kupujemy w sklepie, a jest to początek drogi jaką pokonuje produkt.

Rybołówstwo często postrzegamy jako domenę mężczyzn. Prawda jest jednak taka, że 50% pracowników całego sektora rybołówstwa, w tym także akwakultury, to kobiety. Stanowią one też aż 90% osób zajmujących się przetwórstwem produktów rybnych i owoców morza na lądzie.

Kobieca siła robocza jest niezauważana w sektorze żywności pochodzenia morskiego, przez co kobiety dostają znacznie niższe wynagrodzenia niż ich męscy współpracownicy. Otrzymują też gorsze warunki zatrudnienia.

8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet i dobra okazja, aby zwrócić uwagę polityków oraz przedstawicieli sektora prywatnego na tę kwestię. Równouprawnienie w sektorze rybołówstwa to nie tylko mocniejsze społeczeństwo, to także równowaga społeczna i środowiskowa.

W roku 2019, międzynarodowa organizacja WWF opublikowała raport dotyczący roli kobiet w sektorze ryb i owoców morza wskazując na powody, dla których to one są bardziej podatne na negatywne skutki kryzysu klimatycznego niż mężczyźni.

Raport WWF Wzmacnianie pozycji kobiet we wspólnotach morskich w celu łagodzenia skutków zmiany klimatu z września 2019 roku pokazuje jasno, że rola kobiet w polityce morskiej Unii Europejskiej wymaga wzmocnienia.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i dostępu do produktów pochodzących ze zrównoważonego rybołówstwa na całym świecie, już teraz należy uwzględnić kobiety w europejskiej polityce ochrony środowiska i polityce rozwojowej.

Zazwyczaj wszelkie rozwiązania organizacyjne związane z rybołówstwem zdominowane są przez mężczyzn, wykluczając tym samym kobiety z procesu decyzyjnego. Kobiety pełnią jednak ważną rolę w sferach finansów oraz handlu produktami pochodzącymi ze zrównoważonego rybołówstwa.

Jakie korzyści przynosi równouprawnienie kobiet i mężczyzn w sektorze rybołówstwa?

  • Zrównoważone rybołówstwo i lepsze wyniki ekonomiczne – praca jaką wykonują w sektorze kobiety to dodatkowe kompetencje, rozwiązania i narzędzia, które są potencjalnie lepiej skoordynowane i zrównoważone. Kobiety częściej angażują się w sferę finansów i handel zrównoważoną żywnością morską, a także częściej wspierają społeczności lokalne. Tylko dzięki poznaniu doświadczeń i kompetencji pracowników obu płci możemy pojąć wyzwania stojące przed sektorem rybołówstwa i zaplanować jego pewną przyszłość.
  • Wzrost globalnego wskaźnika PKB o średnio 35%*.
  • Lepsze wyniki sektora rybołówstwa, jako że większość osób zatrudnionych w przetwórstwie ryb i owoców morza to kobiety.
  • Zapewnienie kobietom i młodym dziewczynkom równych możliwości napędza zrównoważoną gospodarkę.

Co możemy zrobić my, konsumenci, aby pomóc w wyrównaniu pozycji kobiet i mężczyzn w rybołówstwie?

“Jako mieszkańcy krajów o średnich i wysokich zarobkach, musimy wzmocnić poczucie społecznej i środowiskowej odpowiedzialności i pokazać rosnące zapotrzebowanie na produkty morskie ze zrównoważonych źródeł, które kupujemy w supermarketach, sklepach i na targach, a także w restauracjach, m. in. jako popularne sushi” podkreśla Elizabeth Kiørboe z WWF Dania.

Dlaczego wybieranie produktów pochodzących ze zrównoważonego rybołówstwa jest takie istotne? Ponieważ poza działaniami zmierzającymi ku zmniejszaniu przełowienia oraz łagodzeniu zmiany klimatu, zrównoważone rybołówstwo to także uznanie roli, jaką pełnią zarówno kobiety jak i mężczyźni na wszystkich etapach pozyskiwania i produkcji ryb, zapewnienie równego dostępu do edukacji, sprawiedliwe warunki zatrudnienia na wszystkich szczeblach.

Zawsze wybierajmy ryby i owoce morza pochodzące ze zrównoważonych źródeł, pytajmy sprzedawców i kelnerów o to skąd pochodzą ich produkty i kierujmy się rekomendacjami Poradnika Rybnego WWF.

 

*) za International Monetary Fund, 2018

 

Źródło:

Policy Brief: Wzmacnianie pozycji kobiet we wspólnotach morskich w celu łagodzenia skutków zmiany klimatu (wrzesień 2019) http://www.wwf.eu/?uNewsID=353457

__

Niniejsza publikacja została przygotowana z udziałem finansowym Unii Europejskiej. Za treść tej publikacji odpowiada wyłącznie WWF i nie można jej w żaden sposób odbierać jako stanowisko Unii Europejskiej.

FF ProjectBadge WWF+EU PL