Jedna planeta, zajednička odgovornost

 

2015 – Europska godina za razvoj

Kako u Europi, Aziji, Africi tako i u ostatku svijeta, svi ljudi imaju jednake osnovne potrebe, kao što su dovoljna prehrana, smještaj, pristup obrazovanju i zdravstvenoj njezi te pitka voda i socijalna sigurnost.  Međutim u stvarnosti još uvijek postoje ozbiljne razlike jer oko 1,2 milijarde ljudi – 22% svjetske populacije – još uvijek živi u ekstremnom siromaštvu. [1] Siromaštvo ne znači samo nemogućnost pristupu osnovnim dobrima. Siromašni imaju ograničen udio u društvu bez prilike da neovisno vode svoj život. Siromaštvo je prvenstveno problem u zemljama u razvoju, no zbog odnedavne financijske krize, sve više Europljana također se nalazi pod financijskim pritiskom.

U smislu povećanog globalnog ekonomskog razvoja, postoje jasni ekonomski odnosi između Europe i zemalja u razvoju. Zbog tog razloga EU je proglasila 2015 godinu „Europskom godinom za razvoj“. Po prvi puta, Europska tematska godina posvećena je odnosima sa stranim zemljama i samoj ulozi Europe u svijetu. Također, važnost ove teme za stanovnike Europe vidljiva je u istraživanju Eurobarometra u 2013 godini. U tom istraživanju 85% ispitanika smatra da je važna pomoć u razvoju a 2/3 smatra da je rješavanje siromaštva u zemljama u razvoju visok prioritet na nivou EU. [2]

Slogan Europske godine za razvoj glasi: „Naš svijet, naše dostojanstvo, naša budućnost“. Cilj je informirati građane Europe o razvojnim suradnjama, te njihovo direktno uključivanje i poboljšavanje razumijevanja dobrobiti razvojnih suradnji ne samo za krajnje korisnike, već također i za same građane EU.

Ova, 2015. godina također je posebna zbog toga što će se napraviti inventura „Milenijskih Razvojnih Ciljeva“ (MDG) UN-a te će Ujedinjeni Narodi usvojiti nove ciljeve. MGD-ovi uključuju konkretne mjere ublažavanja siromaštva. Međunarodna zajednica složila se o njihovoj implementaciji u 2000.

Nisu samo političari ti koji mogu nešto napraviti. Svi smo mi potrošači a naša potrošnja ima socijalne, ekološke i ekonomske učinke na zemlje u kojima se odvija proizvodnja. Kroz našu konzumaciju i kupovne navike možemo utjecati na način proizvodnje određenog proizvoda i posljedice za ljude i okoliš – te koliko naš način života ima utjecaja na određeni resurs.

Konzumacija proizvoda iz ribarstva u Europi također ima utjecaja na zemlje u razvoju. Obraćanje pažnje na održive proizvodne uvijete i porijeklo je početak koji na aktivan način doprinosi napretku ekoloških i socijalnih uvjeta u zemljama u razvoju.

 

show references for this article

[1] United Nations Development Programme (UNDP): Human Development Report 2014. Page 19; http://hdr.undp.org/en/2014-report/download

[2] European Commission. Special Eurobarometer 421. The European Year for Development. Citizens’ Views on Development, Cooperation and Aid. 2015. Page 18; http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_421_en.pdfhttps://europa.eu/eyd2015/de/content/about-2015

  • 22% of the world’s population lives in extreme poverty
  • 85% of EU citizens consider development assistance important
official links to EYD2015
Share This