Danes so mednarodni deležniki iz mednarodnih verig oskrbe z morsko hrano razpravljali o najboljših praksah in priporočilih za zagotovitev sledljivosti izdelkov ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki vstopajo v Evropsko unijo.

Na dogodku, ki sta ga organizirala WWF in Fundacija za okoljsko pravičnost*, so Thai Union Europe (eden vodilnih svetovnih proizvajalcev morske hrane), Followfish (nemško podjetje katerih izdelki so popolnoma sledljivi), Generalni direktorat Evropske komisije za pomorske zadeve in ribištvo (DG Mare) in WWF izmenjali poglede in najboljše prakse za zagotavljanje zakonitih in trajnostnih dobavnih verig ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki se prodajajo v EU.

Evropska unija je največji svetovni trg za ribiške proizvode, ki uvozi več kot 60 % zaužite morske hrane. Velik del prihaja iz držav v razvoju, nekateri izdelki celo iz držav, za katere je znano, da imajo težave z nezakonitim in prekomernim ribolovom in tudi iz predelov, kjer se že čutijo škodljivi učinki globalnega segrevanja oceanov. Da bi preprečili vstop nezakonitim proizvodom na evropske in druge trge, je treba preprečiti vstop netrajnostih proizvodov v dobavno verigo.

Thai Union Europe je predstavila svojo zavezo k popolnoma pregledni dobavni verigi in predstavila orodje, ki ga uporabljajo za doseganje tega cilja, vključno z njihovim elektronskim sistemom spremljanja.

Francesca Arena, vodja oddelka za Ribiško kontrolo in inšpekcijski nadzor pri DG Mare je povedala “Sledljivost je resnično pomembna tema v osrčju evropske ribiške politike. Vendar trenutno nimamo podatkov za sledljivost in preglednost v celotni dobavni verigi, prav tako podatkov ni enostavno dati na voljo zainteresiranim deležnikom, od proizvajalcev do potrošnikov. Te vrzeli moramo zapolniti. Evropska komisija predlaga, da se v celoti digitalizirajo vse vrste podatkov v svetu ribištva in v celotni dobavni verigi ter da se sledi ulovu vse do dneva ulova. ”

Tracy Cambridge, odgovorna direktorica nabave za Evropo iz Thai Union Evropa je dejala: “Sledljivost je hrbtenica naše trajnostne strategije- omogoča nam, da sledimo naši dobavni verigi vse do ladij. Pri sledljivosti ne gre le za enega igralca v dobavni verigi, temveč je rdeča nit vseh akcij Tajske Unije za preprečevanje nezakonitega ribištva in suženjstva.”

Julius Palm, pristojna za trajnost in inovacije pri Followfish je rekla: “Preglednost mora biti integrirana v poslovne modele, tako ne bo ovir za popolno odkritost. Prihodnost podjetij je v treh stvareh: skrbjo za planet, nato za ljudi in šele potem dobiček. To je samoumevno. Druge možnosti ni, če želite poslovati v naslednjih desetletjih. Temelj vsega je preglednost.«

Katrin Vilhelm Poulsen, pristojna za politiko morske hrane pri WWF Evropa  je dejala:

Brez ustrezne sledljivosti ne moremo biti prepričani, da naš denar namenjam za zares trajnostne proizvode. Podjetja in odločevalci morajo nujno vzpostaviti učinkovite sisteme digitalne sledljivosti, ki zajemajo celotno dobavno verigo, od ulova do predelave in preprodaje na drobno. Od tega je odvisna prihodnost našega ribištva in zdravje naših morij.”

Okrog 800 milijonov ljudi na svetu živi od ribištva. Okrog četrtina svetovnega ulova je nezakonita, kar spodbuja črni trg, ki izkorišča ljudi in morske ekosisteme ter ignorira zakone.

Na dogodku je bila izpostavljena potreba po skladnosti med politikami, najboljšimi praksami v industriji in tehnologijo, da bodo zagotovili, da ključne informacije sledijo posameznemu ribiškemu proizvodu na njegovi poti skozi vrednostno verigo. To bo podjetjem in oblastem omogočilo, da ločijo zakonite in nezakonite izdelke in vzpostavijo preglednost nad delovnimi pogoji ribičev in predelovalcev, ki dajejo morsko hrano na trg.

EU trenutno pregleduje svoja pravila na področju sledljivosti morskih proizvodov v okviru revizije sistema nadzora ribištva. V začetku tega meseca je Evropski parlament sprejel stališče, ki poziva k obveznemu digitalnemu in usklajenemu sistemu za popolno sledljivost morske hrane na trgu EU. WWF in EJF pozivata države članice EU, da podprejo predlog o digitalni sledljivosti v ribištvu, ki je predviden 31. maja, skozi svoje politične vloge.