15. februarja je bil slovenski “ dan odvisnosti od rib.” V manj kot dveh mesecih je Slovenija porabila svoje letne ribje zaloge (tiste, ki so jih ulovili ribiči in ribe iz ribogojnic) in je sedaj odvisna od uvoza. Domača samooskrba z ribami ja pri nas le 13 % odstotna, 87% rib prihaja iz uvoza. “Slovenija sodi med evropske države ki so pretežno odvisne od uvoza morske hrane. Večji del predstavljajo ribe. Morja in oceani pa so v veliki meri prelovljeni,” opozarja Danijel Kanski iz WWF Adria. WWF že več kot 4 leta izvaja projekt Fish Forward s katerim želi povečati zavest kupcev in poslovnega sektorja o pomembnosti izbire trajnostnih morskih proizvodov in njihovem vplivu na svetovna morja in ljudi. Da se kupci lahko lažje orientirajo v »morju« izbire (ne)trajnostnih ribiških proizvodov je za njih pripravljen enostaven spletni vodnik www.kateroribokupiti.si

Po podatkih FAO je okrog 33 % ribjih zalog prelovljenih, skoraj 60% pa se jih lovi do njihovih zgornjih mej. Situacija v Sredozemlju je še bolj dramatična, kjer je po podatkih evropske komisije 88% ocenjenih ribjih zalog prelovljenih.

Evropa, največji svetovni trg za ribe in morsko hrano, porabi veliko več kot se lahko ulovi v njenih vodah ali se vzredi v ribogojnicah. Več kot polovica morske hrane se uvozi. Evropski dan odvisnosti od rib je 9. julij. Okrog 50% uvoza prihaja iz držav v razvoju, kjer so ljudje v veliki meri odvisni od rib in zanje predstavljajo vitalni vir hrane in denarja. “Če nočemo ostati brez rib moramo preusmeriti globalno ribištvo in potrošnjo v trajnostno smer. Drugače bodo predvsem ljudje v najbolj revnih regijah sveta najbolj trpeli,” pravi Kanski.

Slovenski prebivalec poje v povprečju 10,8 kg rib na letni ravni, kar nas uvršča na 23.mesto od 28-ih EU držav. Največ rib na prebivalca pojedo na Portugalskem (55,3 kg), Španiji (46,2 kg), Litvi (44,7%),Franciji (34,4, kg) in na Švedskem (33,2 kg). Skupaj teh pet držav predstavlja približno tretjino evropske porabe rib. Vsak prebivalec Evrope poje v  povprečju 22,7 kilogramov rib in morske hrane.

Samo štiri države imajo zadostne  ribje zaloge, da zadostijo svojim potrebam in so samozadostne (Hrvaška, Nizozemska, Irska in Estonija). 24 od 28 držav članic EU je za zadostitev lastnih potreb odvisnih od uvoza. Naslednje države imajo največjo odvisnost od uvoza in posledično zgodnje dneve »odvisnosti od rib«: Avstrija (17. januar), Slovenija (15. februar), Slovaška (18. februar), Belgija in Luksemburg (22. februar), Romunija (29. Februar), Malta (31. marec), Italija (6. april), litva (30. aprila). “ Naj bo domača ali uvožena riba,  potrošniki naj uživajo ribe v zmernih količinah in izbirajo trajnostne proizvode. Kupujejo naj  ekološke, MSC ali ASC certificirane ribe, ali pa naj sledijo priporočilom WWF vodnika po morski hrani. Tovrstna izbira pomaga oceanom in ljudem ki so odvisni od njega,” zaključuje Kanski.