Младите потребители и „Полезната риба“

Но какво общо имат с мене рибата, устойчивостта, и развиващите се страни?“ – попита наскоро 16-годишен младеж.

 

Това може да е първата реакция на много млади хора, когато става дума за темите на проекта „Полезната риба“, и точно това е въпросът, който ще изследва през идната година „Поколение Земя“, младежката мрежа на WWF Австрия, в своето Обучение за лидери в действие. „Поколение Земя“ работи с млади хора през последните 5 години, като организира различни обучения, международни събития, и проекти за действие, водени от младежи.

В рамките на програмата „Полезната риба – млади потребители“ има 9-месечно обучение за младежка подкрепа и лидерство, което ще събере двадесет млади австрийци на възраст между 15-25 години, които ще участват в пет интензивни обучения, като основните теми ще се фокусират върху:

  • Лидерски умения,
  • Разработване и прилагане на проекти и кампании, и
  • Социални теми по околната среда под заглавие „НАШИят глобален ХРАНИтелен отпечатък.”

Международно сътрудничество

Обучението и проектите за действие ще включват не само младежи от Австрия, но ще достигнат и до младежи от други страни от цял сват, като контактът ще е както виртулен, така и лице в лице.

Свържете се с Поколение Земя, WWF Австрия!

Интересувате се от контакт с „Поколение Земя“? Просто ни пишете!

Изпратете имейл на generationearth@wwf.at или се свържете с нас чрез Фейсбук.

Научете повече на:

www.generationearth.at

www.facebook.com/WWFgenerationearth