Обичаш ли морска храна?

Разбери какъв е въглеродният ти отпечатък с помощта на нашата игра!

 

скролни надолу за повече информация

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН ИЗБОР НА МОРСКА ХРАНА

С ПОМОЩТА НА ТЕЗИ СЕДЕМ ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЩЕ ПОДДЪРЖАШ НИСКО НИВО НА ВЪГЛЕРОДНИЯ СИ ОТПЕЧАТЪК.

ЩЕ СЕ ЗАПОЗНАЕШ С ТЯХ, АКО ИЗИГРАЕШ НАШАТА ИГРА!

Симоне Нидермюлер

Експерт опазване на океаните и моретата, WWF Австрия

1. ВЪЗДУШНИЯТ ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ Е НАЙ-ЛОШИЯТ ВЪЗМОЖЕН ИЗБОР

↓виж защо въздушният превоз на товари има ОГРОМНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК↓

Въздушният превоз на товари винаги е най-лошият възможен избор. Избирайте всичко друго, но не и въздушен превоз.

По принцип транспортът не е най-големият източник на парникови газове във веригата на морската храна. Ако избирате прясна риба, обаче, купувайте риба местно производство, тъй като прясната риба от по-далеч обикновено се превозва със самолет и по този начин има голям отпечатък. 

 • Ако купувате прясна риба, убедете се, че тя е уловена или отгледана във вашия регион. Избягвайте прясна риба от далечни места и такава, която вероятно е била превозена със самолет.
 • Най-добрият избор е да предпочетете местна и устойчиво добита прясна риба!

2. НЕ ИЗБИРАЙ ДЪННИЯ ТРАЛ

↓ ВИЖ ЗАЩО ДЪННИЯТ ТРАЛ ВРЕДИ НА КЛИМАТА И ОКЕАНА ↓

 • Риболовните приспособления от типа дънен трал като например бим трал или трал с трални дъски обикновено са много тежки и се влачат на големи разстояния. Това разбира се харчи много повече гориво отколкото тегленето на мрежа през водния стълб. Освен това дънният трал често нанася вреди на морското дъно.
 • Избирайте малки пелагични риби (херинга, сардини, скумрия или други малки пасажни риби), които живеят във водния стълб, а не близо до дъното и които са уловени с мрежи гъргър или пелагични тралове.
 • Като цяло, избягвайте морска храна уловена с дънни тралове, особено скариди и миди.

3. РАЗСТОЯНИЕТО НЯМА ЗНАЧЕНИЕ

↓ ВИЖ ЗАЩО НАЙ-ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ИМА НАЧИНЪТ НА ТРАНСПОРТИРАНЕ ↓

 • По принцип транспортът не е най-големият източник на парникови газове във веригата на морската храна. Ако рибата се транспортира в замразено състояние, в общия отпечатък на CO2 всъщност няма голяма разлика независимо дали рибата идва от улов в Европа или отвъд океана, защото идва с кораб.
 • Ако избирате прясна риба обаче, предпочитайте местен улов, тъй като прясната риба от други места по света обикновено се транспортира със самолет с високи нива на въглероден отпечатък.

 • Замразената риба от по-далечни места може да бъде добър избор, когато е добита по устойчив начин.

 • Най-добрият избор е местна и устойчиво добита прясна риба! !

4. МАЛКИТЕ РИБИ СА ПО-ДОБРИЯТ ИЗБОР ОТ ГОЛЕМИТЕ

↓ ВИЖ ЗАЩО САРДИНИТЕ СА ПО-ДОБЪР ИЗБОР ОТ ХЕКА ↓

Консумацията на малки пелагични риби (херинга, сардини, скумрия или други малки пасажни риби) е един от най-добрите избори за поддържане на ниско ниво на въглеродния отпечатък. Тъй като тези видове риби се събират на големи пасажи на средна дълбочина или на повърхността, те могат да се улавят без много усилие с пелагични тралове или мрежи гъргър. Допълнително предимство е, че при този вид улов обикновено няма много съпътстващ улов. 

5. ИЗБИРАЙТЕ РИБИ ВЕГЕТАРИАНЦИ

↓ ВИЖ ЗАЩО РАСТИТЕЛНОЯДНИТЕ ВИДОВЕ СА ПО-ДОБЪР ИЗБОР ОТ ХИЩНИТЕ ↓

В аквакултурите храната за рибите е най-големият източник на въглеродни емисии. Като избирате риба, която се нуждае от малко храна с малко рибни компоненти, намалявате отпечатъка на парниковите газове.

 • От аквакултурите купувайте видове, които не се нуждаят от много див улов на риба за храна. Такива са например шаранът, пангасиусът или тилапията. Тези видове са по-добър избор от отглежданите хищни риби като едра кехлибарена риба, лаврак или сьомга.  

 • Мидите от аквакултури са също отличен избор с малък въглероден отпечатък.

 • Водорасли – дали като листата нори във вашето суши, като крекери или вкусна добавка към вашето ястие, отглеждането на водорасли не само има ниско ниво на въглероден отпечатък, но и действа като „попивател“ на въглерода, което помага в борбата срещу глобалното затопляне и увеличаването на киселинността на океаните.

6. НЕ КУПУВАЙТЕ ДЪЛБОКОВОДНИ ВИДОВЕ РИБА

↓ ВИЖ ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА ЯДЕШ ДЪЛБОКОВОДНИ ВИДОВЕ ↓

 • Дълбоководните видове риба растат много, много бавно и е почти невъзможно да се уловят по устойчив начин.
 • Тъй като живеят надълбоко в океана, улавянето им и изваждането на повърхността коства много риболовно усилие.
 • Често се използват дънни тралове, които изискват огромно количество енергия (и които унищожават морското дъно).
 • Освен това, дълбоководните риби играят важна роля в това да отнасят въглерод от повърхността към морското дъно. Ако ядете риба като атлантически големоглав, синя молва или златист морски костур, вие смущавате функциите на тази важна екологична „помпа“.

7. НЕ КУПУВАЙТЕ МОРСКА ХРАНА, ПОДЛОЖЕНА НА СВРЪХУЛОВ

↓ ВИЖ ЗАЩО СВРЪХУЛОВЪТ ВОДИ ДО ПО-ВИСОКИ НИВА НА ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК ↓

Всъщност е доста просто:

 • Ако има достатъчно риба, рибарите не трябва да пътуват на големи разстояния и не се нуждаят от толкова много енергия, за да намерят и уловят рибите.
 • Освен това, по-големите рибни популации помагат за поддържането на здрави екосистеми, които ще се справят по-добре с изменението на климата.

ОБОБЩЕНИЕ: СРЕДНО НИВО НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ОТ 1 КГ МОРСКА ХРАНА

(в килограми от еквивалент на CO2)

 

 • Картофи: 0,1 кг CO2e / кг
 • Малки пелагични риби: 0,4 кг CO2e / кг
 • Пиле: 2 кг CO2e / кг
 • Шаран: 3 кг CO2e / кг
 • Сьомга от аквакултури: 4,7 кг CO2e / кг
 • Скарида дънен трал: 34,8 кг CO2e / кг
 • Говеждо (ливади): 38 кг CO2e / кг
 • 300 км с кола: 63 кг CO2e / кг

Значи има „добра“ и „лоша“ морска храна?

Рибата е основен източник на храна за повече от 3,1 милиарда души, като осигурява 20% от техния прием на протеини. [1] Средностатистическият европеец консумира 24 кг морска храна годишно. [2] Графиките по-горе показват как влиянието на консумацията на риба върху климата може да варира от много ниско до много високо.

Какво е еквивалент на въглеродния диоксид (CO2e)?

В тази игра използваме термина „CO2е“ за улеснение, но изчисленията ни включват и други парникови газове. Затова всъщност говорим за еквивалент на CO2.
Данните за емисиите в играта се отнасят за 1 кг. избрана морска храна. Еквивалентът на CO2 (CO2e) е метрична мярка, която преобразува емисиите от различните парникови газове на базата на техния потенциал за затопляне на атмосферата в същото количество въглероден диоксид със същия потенциал за затопляне.

Вече прочете доста!
Пробвай се в нашата игра и докажи, че си експерт по природосъобразна морска храна!

800 МИЛИОНА ДУШИ ЗАВИСЯТ ОТ РИБАТА КАТО ИЗТОЧНИК НА ХРАНА И ДОХОДИ.

СПАЗВАЙТЕ НАРЪЧНИКА НА WWF ЗА МОРСКА ХРАНА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ СВРЪХУЛОВА!

Аксел Хайн

Експерт опазване на океаните и моретата, WWF Австрия, WWF Австрия

ИЗТОЧНИЦИ

[1] Béné, C. et al. 2015. Feeding 9 billion by 2050 – Putting fish back on the menu. Food Security – The Science,Sociology and Economics of Food Production and Access to Food, 7: 261-274.
[2] EUMOFA (European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products). The EU Fish Market. 2018 Edition.
https://ec.europa.eu/fisheries/press/eu-fish-market-2018-edition-out_enhttp://www.eumofa.eu/documents/guest/Yearly%20Highlights/The%20EU%20fish%20market_EN.pdf
[3] Стойностите са базирани на следните публикации: Nijdam et al. (2012). The price of protein: Review of land use and carbon footprints from life cycle assessments of animal food products and their substitutes. Food Policy. 37. 760–770. 10.1016/j.foodpol.2012.08.002.;http://www.powered-by-produce.com/2010/01/13/carbon-footprint-of-food/; https://pub.epsilon.slu.se/8710/1/roos_e_120413.pdf; Ripple et al. (2014). Ruminants, climate change and climate policy. NATURE CLIMATE CHANGE (4)

УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ, ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ И АВТОРСКИ ПРАВА: ИГРАТА “НАСЛУКА ЗА ПРИРОДАТА“ НА WWF

Информацията на този сайт и играта “Наслука за природата” са обект на декларация за отказ от отговорност, бележки на авторското право и правила за защита на личните данни

Декларация за отказ от отговорност:

Проектът Fish Forward е съфинансиран от Европейския съюз. WWF носи цялата отговорност за съдържанието на тази игра и по никакъв начин не може да се приема, че тя отразява гледната точка на Европейския съюз.

Управление на проекта:

Андржей Юржак, WWF Австрия

Научен надзор:

Симоне Нидермюлер, WWF Австрия

Идея, дизайн, изпълнение:

Tunnel23 – www.tunnel23.com

Текст:

Английски: Evan Jeffries, www.swim2birds.co.uk

Немски: Barbara Wallner, www.barbarawallner.at

Издател на играта „Наслука за природата“:

WWF Австрия (WORLD WIDE FUND FOR NATURE)
Ottakringer Straße 114-116
1160 Виена
Списък на сдруженията: 751753867

Свържете се с WWF:

Mail: wwf@wwf.at
Телефон: +43/1/48817-0
Факс: +43/1/48817-44

Правна информация:

WWF поддържа този уебсайт и играта “Наслука за природата” с цел подобряване на обществения достъп до информация относно проекта Fish Forward и повишаване на осведомеността по отношение на темите залегнали в целите на проекта. Целта на WWF е да поддържа тази информация винаги актуална и точна. Ако бъдем уведомени за наличието на грешки, ще се постараем да ги отстраним. WWF обаче не носи никаква отговорност по отношение на информацията на този уебсайт.

Тази информация е:

 • само от общ характер и не се отнася до конкретните обстоятелства, свързани с дадено лице или организация;
 • не е непременно изчерпателна, пълна, точна или актуална;
 • понякога е свързана с външни уебсайтове, които са извън контрола на WWF и за които WWF не носи отговорност;
 • не представлява професионален или правен съвет (ако се нуждаете от конкретен съвет, следва винаги да се консултирате със специалист с подходящата квалификация).

Целта ни е да сведем до минимум смущенията в работата на сайта в резултат от технически грешки. Въпреки това някои данни или информация на нашия уебсайт може да са създадени или структурирани във файлове или формати, податливи на грешки, поради което не можем да гарантираме, че нашите услуги няма да бъдат прекъснати или засегнати по друг начин от подобни проблеми. WWF не носи отговорност за такива проблеми, възникнали в резултат от използването на този уебсайт или на свързани с него външни уебсайтове.

Настоящата декларация за отказ от отговорност няма за цел да ограничи отговорността на WWF в нарушение на изисквания, заложени в приложимото национално законодателство или да бъде освободен от отговорност в области, в които това не е възможно съгласно това законодателство.

Защита на личните данни:

WWF е поела ангажимент за зачитане на личния живот на потребителите. Въпреки че можете да разглеждате по-голямата част от тези уебсайтове без да давате никаква информация за себе си, в някои случаи се изисква лична информация, за да бъдат предоставени поисканите от Вас електронни услуги. В тази връзка, контрольор определя целите и средствата за обработка на лични данни за всяка конкретна електронна услуга и гарантира съответствие на конкретната електронна услуга с политиката за поверителност на личните данни;

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, което ви разграничава от останалите потребители на един и същ уебсайт. Както повечето уебсайтове този също използва бисквитки. Използваме бисквитки, за да подобрим преживяването ви на нашия уебсайт, например само веднъж ще ви помолим да участвате в проучване или ще скрием форма, ако вече сте я виждали. Използваме бисквитки за събиране на анонимни статистики от Google Analytics – за нас наистина е полезно да можем да виждаме кои страници са най-популярни и как хората ги разглеждат. Използваме бисквитки за социалните мрежи – ако използвате Twitter или Facebook, бисквитките ще ни помогнат да подобрим процеса на споделяне между нашия уебсайт и вашите постове в социалните мрежи. Информацията, която събираме съдържа данни за вашето посещение на нашия уебсайт, включително техническа информация като IP адреса, който използвате за достъп до сайта, вашето устройство и тип и версия на вашия браузър.

Ако не желаете да разрешите използването на бисквитки, може да настроите браузъра си да ви уведомява, когато получите бисквитка и след това да изберете да откажете разрешение. Чрез ползването на нашия уебсайт вие се съгласявате да използваме бисквитки, като ги ъпдейтваме от време навреме и бисквитките, които ползваме ще бъдат съхранени на вашето устройство (освен ако не са отказани или дезактивирани от вашия браузър).

Уебсайтът www.fishforward.eu предоставя връзки към уебсайтове на трети страни. Тъй като не контролираме тези уебсайтове, съветваме ви да се запознаете с техните условия за ползване.

Авторско право:

© 1986 Panda Symbol WWF – World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund)

® “WWF” е регистрирана търговска марка