ΨΑΡΟΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Καταναλώνουμε ψαρικά υπεύθυνα για να απολαμβάνουμε υγιείς θάλασσες και ψάρι για πάντα! Το μέγεθος μετράει!

  • Αφήνουμε το γόνο να μεγαλώσει και δεν επιλέγουμε ψάρια κάτω από το επιτρεπόμενο μέγεθος ή κατά την εποχή αναπαραγωγής τους, όπως κολιό τον Αύγουστο.
  • Προστατεύουμε τα απειλούμενα είδη και δεν επιλέγουμε πετροσωλήνες (η πώληση των οποίων απαγορεύεται), ή γαλέο.
  • Όταν αγοράζουμε ψάρια από το ιχθυοπωλείο ή το σούπερ μάρκετ, αναζητούμε τη σήμανση MSC για την βιώσιμη αλιεία και ASC για την υπεύθυνη υδατοκαλλιέργεια
  • Στο εστιατόριο, δεν παραγγέλνουμε γόνο!

Δες τον Οδηγό FIshtips

Συνιστώμενα προϊόντα τα οποία δεν φέρουν πιστοποίηση Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ψαρικών και το 50% προέρχεται από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Από τα τέλη του 2014, είναι υποχρεωτικό να παρέχονται πληροφορίες στη σήμανση των προϊόντων αλιείας για το είδος του ψαριού, την τοποθεσία όπου αλιεύτηκε και την μέθοδο.

Δες εδώ το Fish Guide

ΠΗΓΕΣ

[1] General Fisheries Commission for the Mediterranean. Current Situation of Small Scale Fisheries in the Mediterranean and Black Sea: Strategies and Methodologies for an Effective Analysis of the Sector. Page 18. http://www.ssfsymposium.org/Documents/FullVersion/BPI.pdf [2] HLPE, 2014. Sustainable fisheries and aquaculture for food security and nutrition. A report by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome 2014. Page 34. http://www.fao.org/3/a-i3844e.pdf

Share This