Рибната индустрия в Австрия

Без пряк достъп до море, риболовната промишленост в Австрия е ограничена до сладководните басейни – основно отглеждане на аквакултури и тяхната обработка

В момента годишно се произвеждат 3200 тона сладководна риба. Основният акцент е върху шарана и пъстървата – шаран се отглежда в 190 развъдника с обща площ около 2700 хектара (прибл. 800 тона), а освен това има и около 200 водоема за производство на пъстърва (прибл. 2000 тона).

Вътрешното търсене на риба, раци и мекотели обаче е от порядъка на 70000 тона и 94% от него се покрива чрез внос. Това означава, че степента на продоволствена независимост е около 5%.

Ако държите на органичното качество при покупка на австрийска риба, ние бихме препоръчали продуктите на ArgeBiofisch. Тук рибовъдството се осъществява в строго съответствие с насоките за органично отглеждане на аквакултури. Това прави вкусната риба 100% устойчива!

  • Austria imports 94% of it’s seafood