WWF България и „Щастливото прасе Food & Cocktails”:  Заедно за отговорно потребление на риба и морски деликатеси

WWF България и „Щастливото прасе Food & Cocktails”: Заедно за отговорно потребление на риба и морски деликатеси

Днес ловим два-три пъти повече риба отколкото океаните биха могли да осигурят по устойчив начин. Близо 90% от запасите се експлоатират до краен предел или са обект на свръхулов. Това е проблем не само за природата, но и за хората. Морската храна осигурява препитание...
Призив за припознаване на  глобалните цели за устойчиво развитие в България

Призив за припознаване на глобалните цели за устойчиво развитие в България

На 24.03.2017 г. група неправителствени организации с участието на представители на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН проведе кръгла маса на тема „Глобалните цели за устойчиво развитие в България“. Участниците се обединиха около идеята, че...