Потребителите все по-често изискват независима проверка на твърденията за устойчивост на морските храни. Сертифицирането на продуктите и въвеждането на политики за устойчивост може да донесе реални бизнес ползи. Подготвихме за вас две интервюта, в които експертът по океаните във WWF Австрия Аксел Хайн и представителят на програмата за сертифициране на морска храна ASC Барбара Янкер разказват как компаниите и потребителите могат да бъдат по-отговорни към океаните и какво биха спечелили от това.

Аксел Хайн, WWF Австрия: „Свръхуловът, замърсяването и климатичните промени са главните предизвикателства, с които се сблъскваме днес“

Как компаниите могат да гарантират, че произвеждат и продават устойчива морска храна? Търсят ли европейските потребители продукти, добити по начин, който не уврежда околната среда? Това са само част от темите на интервюто с експерта от WWF Австрия Аксел Хайн. От разговора ще научите съветите на WWF за пазаруване на морска храна, както и какви са отрицателните ефекти от неустойчивото производство на аквакултури. Вижте още как можем да постигнем пълна прозрачност по веригата с доставки и кои са компаниите шампиони по това в Европа.

Целият разговор с Аксел Хайн можете да видите тук.

Барбара Янкер, ASC: „Етикетът на ASC гарантира, че съответният морски продукт е добит или произведен с грижа за околната среда“

Какво представлява програмата на ASC за сертифициране и етикетиране на отговорно произведени аквакултури? Какви са основните предимства на сертификацията за бизнеса и потребителите? Представителят на ASC Барбара Янкер обяснява защо купувайки продукти с този етикет ние не само стимулираме икономиката, но и показваме грижа към природата и хората, заети в сектора.

Пълното интервю с Барбара Янкер вижте тук.

Препоръки за доставки на устойчива морска храна

WWF в сътрудничество с Британския консорциум за търговия на дребно (BRC) и Фондацията за справедливост за околната среда (EJF) подготви Консултативни препоръки към веригата на доставка за избягване на продукти на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов. Документът подпомага компаниите за:

  • Подобряване на политиките за управление на доставките;
  • Намаляване на рисковете за търговската репутация;
  • Подобряване на конкурентното предимство в отговор на нарастващото потребителско търсене на отговорно произведени продукти.

Документът представя основните рискове, произтичащи от незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, и предлага конкретни решения за това как да се предпазят веригите на доставка на морска храна от навлизането на продукти от ННН риболов. Консултативните препоръки също така са подходящи за провеждане на вътрешни обучения, напр. за нови служители, тъй като разглежда ключови въпроси, свързани с доставката на рибни продукти от законни източници.

Можете да откриете документа тук.

Как мога да участвам? 

Европейският съюз е най-големият пазар на морска храна на планетата, което прави ролята на европейските потребители много важна. Затова WWF призовава потребителите, търговците и политиците в Общността да поемат отговорно своята водеща роля в осигуряването на устойчив риболов в глобален мащаб. Дневният ни избор на храна оказва огромно въздействие върху екосистемите и редица риболовни общности. Важно е да се избират морски продукти, уловени или отгледани по начин, който запазва рибните ресурси и хората, зависещи от тях.