WWF призовава MSC да предприеме ключови реформи

WWF призовава MSC да предприеме ключови реформи

През годините WWF винаги е била в активен диалог с MSC (Съвет за опазване на океаните и моретата/Marine Stewardship Council) относно възможностите за подобрение в ключови аспекти на MSC системите за сертифициране на стопански риболов. На 24 януари 2018 г. MSC...