Европейската комисия (ЕК) изготви предложение за квотите за риболов в Черно море за 2017 г. Квотите, които засягат България и Румъния – единствените черноморски страни членки  – се отнасят до видовете цаца и калкан и се прилагат от 2008 г. насам, като част от Общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

И за двата вида квотите се запазват на нивата от 2016 г. За цацата лимитът е 11 475 тона. От тях 70% са разпределени на България и 30% – на Румъния. Квотата за калкан е 86.4 тона, разпределени по равно между двете държави. Уловът на калкан  следва да се задържа на борда или да се разтоварва, само ако е извършен от риболовни кораби на Съюза, плаващи под знамето на държава членка, която има квота, и тази квота не е изчерпана. От 15 април до 15 юни 2017 г. се забранява всякаква риболовна дейност, свързана с този вид.

Предложението е следствие от успехите на двете страни в борбата за ограничаване на незаконния и недекларирания риболов в Черно море, се посочва в съобщение на Комисията. Нейното предложение предстои да бъде гласувано от Съвета на ЕС на заседанието му на 12-13 декември.

Съгласно доклада на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) от 2016 г., запасите от цаца в Черно море са експлоатирани по устойчив начин, докато тези от калкан са свръхексплоатирани.

През 2016 г. България и Румъния увеличиха контрола върху улова на калкан и наложиха строги мерки за мониторинг, контрол и наблюдение върху своите кораби. Това цели да бъде ограничен незаконният и недекларираният риболов в Черно море. В резултат, ефективността на мерките за управление на рибарството се е подобрила.  Двете държави членки са се ангажирали с прилагането на допълнителни мерки за контрол през 2017, посочва Комисията.

WWF активно се занимава с насърчаването на устойчиви риболовни практики и отговорна консумация на риба и морски дарове. Как българските потребители могат да допринесат за опазването на живота в моретата, научете на riba.wwf.bg/.