Новата цифрова система за трансфер на данни (CATCH) беше обявена от комисаря по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела на форума Seafood Expo Global 2019. Тя ще позволи на властите в Европейския съюз да си споделят и препращат сертификатите за улов, които трябва да придружават всяка пратка с рибни продукти, влизаща на територията на блока. Според най-високопоставения служител на Европейската комисия в сферата на околната среда, новият софтуер ще ограничи влизането на продукти от незаконно уловени или добити морски ресурси на най-печелившия пазар в света.

Досегашната система, залагаща на традиционния хартиен носител, създаваше повече възможности за фалшификация като в същото време не предвиждаше сериозни инструменти за контрол. По тази причина тя имаше различна ефикасност в отделните държави, коментира Вела. Еврокомисарят иска новата система да стане задължителна на територията на ЕС до 2021 г., веднъж одобрена от Съвета и Европейския парламент. Очаква се и двете институции да кажат „да“ с оглед на факта, че софтуерът беше разработен в резултат от натиска на държавите-членки и рибовъдните стопанства.

Въвеждането на системата CATCH ще засегне редица страни, някои от които ключови доставчици на европейския пазар, като Тайланд и Виетнам. Двете държави съсредоточиха усилия да ограничат незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов на своите флоти, след като получиха „жълт картон“ от ЕС, което лимитира достъпа им до европейския пазар. В резултат от тази мярка тайландската нормативна уредба в областта на рибарството беше изменена и адаптирана към международните инструменти на морското право. Заедно с това бяха засилени механизмите за контрол на националния риболовен флот, както и системите за наблюдение и надзор. Така през януари ЕК отмени „жълтия картон“ на Тайланд. Виетнам обаче все още остава в предупредителния списък.

В момента Комисията води официален диалог с 25 държави извън ЕС, срещу които е издаден „жълт картон“ с предупреждение за необходимост от предприемане на ефективни действия срещу незаконния риболов. При констатиран напредък  в прилагането на нужните мерки „жълтият картон“ ще да бъде заменен със „зелен“.

„Това е едва първата версия на системата CATCH. Ние ще продължим да я развиваме и ще въведем нови инструменти за анализ на риска“, увери Вела. По думите на комисаря и други държави, които не са част от Европейския съюз, ще бъдат поканени да използват новия софтуер.

 

Източник: https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/eu-launches-catch-software-to-reduce-chance-of-iuu-products-entering-market