Европейската комисия извади Тайланд от групата на държавите с предупреждение. Така тя призна напредъка на азиатската страна в борбата срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов и засвидетелства успешните ѝ действия за разрешаване на правните и административните проблеми в сектора на рибарството. Решението също така отменя официалното предупреждение на Европейския съюз, влязло в сила през април 2015 г. и прекратява процедурата, която би довела до пълна забрана на вноса в Европейския съюз на продукти от риболов от Тайланд.

Стойността на ННН риболов в глобален мащаб е между 10 и 20 млрд. евро годишно. Незаконният улов на риба възлиза на 11-26 млн. тона годишно, което представлява около 15 % от световния улов. А най-големият вносител на продукти от риболов в света е ЕС.

 „Незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов причинява вреди не само на рибните запаси в световен мащаб, но и на хората, чийто поминък зависи от морето — особено на тези, които вече живеят на прага на бедността“, коментира комисарят по околна среда, морско дело и рибарство Кармену Вела. „Поради това борбата срещу него е приоритет за Европейския съюз и се радвам, че към нас се присъедини нов и лоялен съюзник“.

След отправянето на официалното предупреждение преди четири години ЕК и Банкок стартираха процес на сътрудничество и диалог. В резултат тайландската нормативна уредба в областта на рибарството беше изменена и адаптирана към международните инструменти на морското право. Заедно с това бяха засилени механизмите за контрол на националния риболовен флот, както и системите за наблюдение, контрол и надзор. Това включва наблюдение от разстояние на риболовните дейности и ефективна схема за провеждане на инспекции в пристанищата. А в законодателството на страната бяха предвидени ясни определения и режим на санкции с възпиращ ефект. Така местните органи вече разполагат с всички необходими политики за предотвратяване на ННН риболов.

Комисията също така призна и усилията на тайландската страна в борбата срещу трафика на хора и за подобряване условията на труд в сектора на рибарството. С неотдавнашното ратифициране на Конвенция № 188 на Международната организация на труда относно условията на труд в сектора на риболова Тайланд се превърна в първата азиатска държава, приела този акт.

Тайланд е един от ключовите участници в международната верига за доставка на продукти от риболов. Силно развитата преработвателна промишленост в далекоизточната страна използва суровини от Индийския и Тихия океан. Затова се очаква, че укрепването на нейната правна система в областта на рибарството ще донесе значителни ползи за устойчивостта на рибните ресурси в световен мащаб.

Решението на Комисията се основава на Регламента на ЕС за ННН риболов, който влезе в сила през 2010 г. Той гарантира, че достъп до европейския пазар получават само продуктите от риболов, които са сертифицирани като законни.

В тази връзка Комисията води официален диалог с 25 държави извън ЕС, срещу които е издаден „жълт картон“ с предупреждение за необходимост от предприемане на ефективни действия срещу незаконния риболов. Те могат да бъдат прекратени при констатиран напредък  в прилагането на нужните мерки, при което страните получават „зелен картон“. До момента само няколко държави не са показали готовност за реформи, в резултат на което вносът в ЕС на техните продукти от риболов е забранен с „червен картон“. Това са Камбоджа, Коморските острови и архипелагът Сейнт Винсент и Гренадини.