30 % от световните запаси на риба се ловят по неустойчив начин, който не позволява тяхното количествено възстановяване, сочат данните на Организацията на ООН за прехрана и земеделие. В същото време проучване на водещата изследователска агенция GlobeScan и Съвета за устойчиво управление на океаните (MSC) установи, че по-голямата част от потребителите от 22 страни по света очакват да прочетат на етикета информация за устойчиво произведен продукт.

MSC е водеща система за сертифициране на морски храни, а нейната екомаркировка показва, че дивата морска храна е уловена по отговорен начин. Апетитът за устойчива морска храна в Северна Америка не е толкова голям, колкото европейският, но и там се наблюдава, макар и по-бавно, разрастване на пазара. В навечерието на форума Seafood Expo North America, който трябва да се състои в Бостън през март 2020 г., Джаки Маркс от MSC разказва:

  1. Какво ви накара да проведете проучване за потребителското поведение?

„Проучването беше мотивирано от желанието на MSC да разбере какво стимулира потребителите, когато става въпрос за покупка на морски дарове. Чрез него разбираме как хората възприемат етикета със синята риба на MSC, какво работи, какво – не и какъв е резултатът от нашите усилия. В крайна сметка, ако не разбираме потребителите, не можем ефективно да влияем на техните нагласи и поведение. Само така можем да изпълним нашата мисия, а именно да се уверим, че морската храна, която всички толкова много обичаме, ще продължи да съществува и за в бъдеще.

Затова проведохме изследване в 22 страни и анализирахме нагласите на общо 25 810 потребители. Това е едно от най-мащабните проучвания на потребителските навици при пазаруване на морски дарове. То дава информация на морската индустрия за предпочитанията, тревогите и проблемите, с които се сблъскваме, когато купуваме морска храна.“

  1. Какво ни казва проучването, което досега не знаехме?

„Досега нашата информация за връзката между потребителите и морските дарове идваше от брандовете за морски храни, търговците на дребно, както и от опита на отделни компании. Докато новите резултати ни показаха притесненията на самите потребители.

Една от основните констатации е, че хората все повече изискват независима проверка на претенциите на супермаркетите за устойчиво произведени морски храни. През 2018 г. това са 70 % от потребителите на морска храна, което е ръст с 2 % от 2016 г насам. Независимата оценка е особено важна за тези, които купуват рибни масла (76 %) и опакована прясна риба (75 %). Научихме също и, че над 2/3 от северноамериканските потребители биха искали да получат допълнителна информация от компаниите за това как добиват морската храна.“

  1. 3. Кое е най-голямото предизвикателство пред опита за промяна на потребителското поведение?

„Едно от най-големите предизвикателства със сигурност е постигането на доверие. В днешни дни потребителите имат достъп до огромен масив от информация по темата. Те лесно могат да се запознаят със съпътстващите производството на морска храна проблеми, като свръхулов, нелегален риболов, измами, нарушаване на човешките права в някои страни, както и произтичащите от него социални проблеми. Често обаче информацията може да е противоречива, което обърква хората и ги кара да се питат на кого да вярват.

Нашето изследване показа, че потребителите имат доверие по-скоро на сертифициращите органи и учените, отколкото на правителствата и бизнеса. Въпреки това обаче, едва 24 % от тях забелязват сертификатите върху продуктите докато пазаруват. В тази връзка, програмите за популяризиране, както и образованието играят ключова роля за разпознаваемостта на екологичната храна. Ние се надяваме, че който веднъж се довери на етикета със синята риба на MSC, ще го търси винаги на опаковката на продуктите, независимо дали купува прясна, замразена или консервирана храна или храна за домашния любимец.“

  1. Какво трябва да направят компаниите, ако искат потребителите да купуват устойчиво произведена морска храна?

„Един от основните изводи е нуждата на потребителите да получат потвърждение от независима организация, че продуктите, които купуват, са добити по отговорен към природата начин. Хората стават все по-скептични към претенциите на супермаркетите, които не са ясно обозначени на етикета. Това е ключова информация както за компаниите за морски дарове, така и за търговците на дребно, а и за ресторантите за морска храна.“

 

Източник: https://sustainablebrands.com/read/marketing-and-comms/study-consumers-want-to-trust-the-fish-they-are-eating