Пандемията Covid-19 продължава да се разпространява в Европа и света. Хората се притесняват за здравето, здравето на своите близки, а също и за ефекта на съпътстващите заразата мерки върху тяхната работа и поминък. Настоящата криза оказва негативно въздействие върху всички сектори на икономиката, като силно засегната е и риболовната индустрия. Както знаем, риболовът и отглеждането на аквакултури са препитание на 12 % от световното население.

Риболовната промишленост в Европа също е изправена пред изпитание. В тази връзка Съветът на ЕС и Европейският парламент са единодушни за необходимостта от подкрепа в сферата на рибарството и аквакултурите. Миналата седмица депутатите одобриха позицията на Съвета за подсилване на някои разпоредби от предложението, предвиждащо помощ за рибарите и производителите на аквакултури, засегнати от пандемията с Covid-19.

Предложението, представено в началото на април, изменя Регламента за Европейския фонд за морското дело и рибарството (EMFF), както и Регламента за общата организация на пазара (СМО).

„Трябва да гарантираме, че настоящата криза няма да причини непоправими щети на общностите, в които риболовът и аквакултурите са основните икономически дейности. Ще предоставим финансова подкрепа на рибарите и работещите в сектора на аквакултурите, за да им помогнем да преодолеят икономическите предизвикателства, предизвикани от епидемията“, коментира Мария Вучкович, министър на земеделието на Хърватия.

Европейският отговор на коронавируса предвижда поредица от мерки. Те включват: подкрепа за временно прекратяване или намаляване на риболовните дейности поради паднемията; финансови компенсации за производителите на аквакултури; специфични мерки за най-отдалечените региони и помощи за допълнителни разходи за съхранението на риболовни и аквакултурни продукти. Рибопреработвателите ще имат възможност да получат възстановяване на разходите за складиране на собствена преработена продукция, както и компенсации за пропуснатите продажби и работен капитал.

Допълнителни изменения в Регламента за Европейския фонд за морското дело и рибарството (EMFF) позволяват по-гъвкаво преразпределяне на финансови ресурси в рамките на оперативните програми на всяка държава-членка, както и опростена процедура за изменение на оперативните програми по отношение въвеждането на новите мерки.

По думите на заместник-министъра на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева „България настоява за адекватни компенсации, които да достигнат до повече оператори в сектора“.

Разходите, свързани с операции, подкрепени по тези мерки, ще бъдат допустими от 1 февруари 2020 г. до края на годината. А предложението получи подкрепата и на Европейската комисия. „В тези извънредни времена гражданите повече от всякога разчитат на нашата помощ. Смущенията на пазара, причинени от тази криза, засегнаха особено силно европейските сектори на рибарството и аквакултурите. На карта са заложени не само огромен брой работни места, но и продоволствената сигурност на цели общности. Ето защо за нас беше важно да действаме заедно, бързо и ефективно, за да помогнем на нашия риболовен сектор“, заяви комисарят по околната среда, океаните и рибарството Вирджиниус Синкевичус.

Сега повече от всякога е важно целите на Европейската Зелена сделка да ръководят икономическото възстановяване. Вместо да се върне към неустойчивите икономически, социални и екологични условия отпреди кризата, възстановяването след Covid-19 трябва да бъде насочено към изпълнение на визията за справедливо, устойчиво и ефективно използващо природните ресурси общество.

Повече по темата можете да намерите тук, както и тук.