Конвенция № 188 за условията на труд в рибарския сектор на Международната организация по труда /МОТ/ към Организацията на обединените нации /ООН/ влезе в сила през ноември. Документът е ратифициран от десет държави, което бе и условието за влизането му в сила.

Конвенцията обхваща най-важните въпроси като здравословните и безопасни условия на труд, попълването на екипажа и почивките, списъка на екипажа, репатрирането, наемането и назначаването и социалната сигурност, които сега се уреждат от множество различни документи. Целта на Конвенция № 188 е постигане и поддържане на достойни условия на живот и труд на рибарите чрез въвеждането на минимум от международни стандарти.

Търговският риболов осигурява един от най-важните източници на храна, в частност на животински протеин, и играе ключова роля за хранителната сигурност. Над 38 милиона души по света работят в сектора, който е един от най-опасните, посочва МОТ. WWF работи в България и в други държави по света за насърчаване на устойчивото потребление на риба. Този въпрос е изключително важен както за опазването на природата, така и за защита на поминъка на заетите в рибарската индустрия, с особен акцент върху развиващите се страни, които са сред най-уязвимите.