През 2017 г. общият дял продажби на ASC сертифицирани продукти в холандските супермаркети се повишава с 33% спрямо 2016 г. според скорошно пазарно изследване на IRI. В цифрово изражение, това означава, че са изхарчени допълнителни 50 милиона евро от потребителите за купуване на устойчива морска храна.

Повишението се отдава на по-широка тенденция в потребителските навици на холандските потребители: устойчивите храни са все по-предпочитани и рибата е сред тях. 66% от продадените рибни продукти в супермаркетите през 2017г. са били със сертификат ASC или MSC. Според изследването, има още потенциал за увеличаването на продажбите на устойчива риба и морска храна.

Според Ан-Мари Катс, маркетинг мениджър на ASC за Холандия, увеличението е още едно доказателство за доверието на потребителите в утвърдени и професионални сертифициращи програми. За потребителите, сертификатът е знак, че техния избор подпомага производителите, условията на труд в индустрията, опазването на ресурсите и крайбрежните общности. За търговците и производителите, сертифицираните продукти са ефективен начин за демонстриране на по-високо качество и ангажираност. Именно търговците и снабдителите в Холандия са водещи във въвеждането на практиките на устойчиво снабдяване на пазара.

Източник: https://www.asc-aqua.org/news/latest-news/ssales-of-asc-certified-products-in-the-netherlands-rise-by-a-third-to-200-million-euros/