«Τίποτα δεν είναι πιο τρομακτικό από την υπεραλίευση»

«Τίποτα δεν είναι πιο τρομακτικό από την υπεραλίευση»

Η εκστρατεία του WWF στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για την βιώσιμη αλιεία και την υπεύθυνη κατανάλωση ψαρικών. Η διαφημιστική καμπάνια του WWF για την βιώσιμη αλιεία ενημερώνει για τις επιπτώσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς στην κοινωνία, το...