Η νέα καμπάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης #MedFish4ever θέλει να αποτρέψει την κατάρρευση των πληθυσμών ψαριών στις ευρωπαϊκές θάλασσες.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τη νέα καμπάνια #MedFish4ever, με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας, Καρμένου Βέλα, να προτρέπει τον κλάδο της αλιείας να αντιμετωπίσει την άνευ προηγουμένου κρίση στη Μεσόγειο.
Το WWF χαιρετίζει αυτή την πρωτοβουλία για το μέλλον των ιχθυαποθεμάτων και των αλιέων της περιοχής. “Η Μεσόγειος Θάλασσα έχει φτάσει σε σημείο κρίσης, με 93% των ιχθυαποθεμάτων που έχουν αξιολογηθεί να βρίσκονται σε υπερεκμετάλλευση, με τάσεις μείωσης. Η πρωτοβουλία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης επομένως έρχεται σε ένα σημείο καμπής για τις θάλασσές μας. Μόνο αν όλοι οι ενδιαφερόμενοι δράσουν από κοινού, θα εξασφαλίσουμε νέο μέλλον για τους πληθυσμούς των ψαριών, θα βοηθήσουν τους αλιείς να διαμορφώσουν ένα βιώσιμο μέλλον και θα πετύχουμε βελτιωμένες και βιώσιμες αγορές θαλασσινών”, δήλωσε ο Μάρκο Λαμπερτίνι, Γενικός Διευθυντής του WWF International.

“Αυτή η εστίαση στη Μεσόγειο είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι ότι η εφαρμογή της τροποποιημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Τώρα χρειαζόμαστε τα κράτη μέλη της περιοχής να εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή”, πρόσθεσε η Ζενεβιέβ Πονς, Διευθύντρια του Γραφείου Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF.
Από δεξιά: Μάρκο Λαμπερτίνι, Γενικός Διευθυντής WWF, Καρμένου Βέλλα, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από δεξιά: Μάρκο Λαμπερτίνι, Γενικός Διευθυντής WWF, Καρμένου Βέλλα, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το διακύβευμα είναι το φυσικό κεφάλαιο που στηρίζει έναν βασικό τομέα της οικονομίας, με συνολική εμπορική αξία $27 δις, παρέχοντας απασχόληση σε πάνω από 250.000 αλιείς, καθώς και χιλιάδες έμμεσες θέσεις εργασίας που παρέχονται από την αγορά ψαριών, την παραγωγή, τη διανομή και τις πωλήσεις.

Το WWF πιστεύει ακράδαντα ότι η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων για την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων είναι το κλειδί. Το WWF πρωτοστάτησε στο μοντέλο συνδιαχείρισης, σύμφωνα με το οποίο οι αλιείς, οι επιστήμονες, οι κοινωνίες των πολιτών και οι κυβερνήσεις έχουν φωνή και ρόλο να διαδραματίσουν στην ίδρυση των διαδικασιών και των κανόνων για τη διαχείριση της αλιείας σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό το μοντέλο έχει επιδείξει κοινωνική, οικολογική και οικονομική αξία, και θα πρέπει να χρησιμεύσει ως πρότυπο για την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης με αποτελεσματικό τρόπο.

Τρεις προτεραιότητες πρέπει να τεθούν μες στο επόμενο έτος, σύμφωνα με το WWF. Κατ ‘αρχάς, υπάρχει επείγουσα ανάγκη μείωσης της θνησιμότητας των ψαριών, κάτι που απαιτεί μέτρα περιορισμού του ψαρέματος και προστασίας συγκεκριμένων περιοχών. Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα τα ψάρια μπορούν να αναπαραχθούν τουλάχιστον μία φορά. Τρίτον, το WWF ανησυχεί πολύ για τη διαχείριση της αλιείας του ξιφία στη Μεσόγειο, του οποία τα αποθέματα μειώνονται ταχύτατα. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάκαμψης για να αποφευχθεί η κατάρρευση του πληθυσμού του.

Η κρίση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο απαιτεί μια επείγουσα και συλλογική λύση, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το WWF έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί ενεργά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να χτίσει ένα όραμα που συμφιλιώνει τις οικονομικές και τις περιβαλλοντικές ανησυχίες για τους ωκεανούς μας. Υπάρχει μια έντονη ανάγκη για συντονισμό σε όλα τα επίπεδα, και ιδίως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, που πρέπει να μιλούν και να δρουν με μία φωνή.

 

Περισσότερες πληροφορίες:
Chantal MENARD – Επικοινωνίες – WWF Μεσογείου – cmenard@wwfmedpo.org – Κινητό: +34 646 75 10 38
Angelika PULLEN – Διευθύντρια Επικοινωνίας – apullen@wwf.eu WWF Ευρωπαϊκό Γραφείο Πολιτικής – Κινητό: +32 473 947 966