Австрия: Не само за „рибните“ петъци

Австрия: Не само за „рибните“ петъци

Австрия: Не само за „рибните“ петъци През 2012 година за задоволяване на потреблението на риба в Австрия са внесени почти 66000 тона[1], докато от местни производители са постъпили едва 5%.[2] Пържена камбала с картофена салата присъства в менюто на почти всяко...
Рибната индустрия в Австрия

Рибната индустрия в Австрия

Рибната индустрия в Австрия Без пряк достъп до море, риболовната промишленост в Австрия е ограничена до сладководните басейни – основно отглеждане на аквакултури и тяхната обработка В момента годишно се произвеждат 3200 тона сладководна риба. Основният акцент е върху...